Spring til indhold

EU

EU kan virke kompliceret og uigennemskuelig. Få her viden om Danmarks rolle i EU, hvordan EU opererer i verden, EU's institutioner og hvordan du som borger i EU har adgang til at følge sager og få direkte indflydelse.

  • ""
    Danmark har deltaget i det europæiske samarbejde siden 1973. Den Europæiske Union bygger på respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati og ligestilling.
  • ""
    Den udenrigspolitiske situation fordrer mere end nogensinde et stærkt EU, der står sammen og påtager sig et globalt medansvar.
  • ""

    EU forsøger at sikre transparens og give borgere mulighed for direkte indflydelse i EU. Læs her, hvilke muligheder du har for at følge sager i EU og få direkte indflydelse.

  • ""
    Få indblik i hvilke opgaver EU varetager, hvilke institutioner EU består af og hvordan beslutningsprocesserne er.
  • ""
    Med godt 55.000 ansatte er EU med sine institutioner og agenturer blandt de største internationale organisationer. Kvalifikationskrav og udvælgelsesprocedurer varierer med de forskellige stillinger.
  • ""
    For mange borgere er det svært at gennemskue, hvad der foregår i EU og hvor de kan finde ordentlige svar på deres spørgsmål. Derfor har Folketinget etableret en EU-Oplysning, der kan give borgere upartiske svar på deres spørgsmål om EU.

Kontakt

Udenrigsministeriet

Center for Europa og Nordamerika

Asiatisk Plads 2, 1448 København K

Tlf: +45 33 92 01 83

eup@um.dk