Spring til indhold

Tilbud under udsendelse

Udenrigsministeriet tilbyder, at medfølgende partnere til varigt ansatte i UM kan vælge ét af flere tilbud.

  1. For det første er det muligt at modtage karriererådgivning og hjælp til jobsøgning hos Makio. Makio er internationalt forankret og har et netværk af outplacement partnere i 75 lande. Tilbuddet omfatter både sparring med Makio inden afrejse samt sparring lokalt med et outplacement firma. 
  2. Partnere kan blive tilknyttet et nystartet initiativ, here we are, som er et netværk for globale professionelle. Her kan partnere via en digital platform og igennem gruppesessioner få sparring før, under og efter udstationeringen om netværksdannelse, kulturforståelse og kompetenceopbygning. Ved hjælp af et personligt kompetencematrix kan man strukturere sit udsendelsesforløb og bidrage til fællesskaber lokalt og globalt. På den digitale platform deles der muligheder for kortere eller længerevarende ansættelser og projektopgaver.Spousecare tilbyder i samarbejde med here we are 1-1 coaching og træning i kulturel intelligens. Der vil være mulighed for sparring og karriererådgivning ved hjemkaldelse.

  3. Som et pilotprojekt i 2016 havde partnere, der ønskede at videreuddanne sig under udsendelsen, mulighed for at ansøge Udenrigsministeriets HR-kontor (hr@um.dk) om et legat i størrelsesordenen 20-50.000 kr. Bidraget kunne ansøges under forudsætning af, partneren selv bidrog økonomisk til forløbet. Tilbuddet havde bl.a. relevans for partnere, som ikke kunne opnå lokal arbejdstilladelse. Information om en evt. videreførelse af partnerlegatet til videreuddannelse under udsendelsen vil tilgå senere.

Er du medfølgende partner til en varigt ansat i Udenrigsministeriet og interesseret i ét af ovenstående tilbud kan du kontakte enten Makio eller Here We Are/Spousecare og HR-koncern for at høre nærmere. Du må meget gerne angive, hvilken post, du er draget med ud på og hvornår. For yderligere information er du også altid meget velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Familierådgiverteam på følgende adresser:

Anne Rudbeck, mail: annrud@um.dk, tlf. 3392 0716

Makio, Birgitte Røssell, mail: bir@makio.dk, tlf. 5157 2010

here we are, Jannie Aasted Skov-Hansen, mail: jas@hereweareglobal.com

Nedenfor kan du downloade mere information om de respektive tilbud.

Makio

Here We Are/Spousecare

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00