Spring til indhold

Forberedelse til EUs adgangsprøve for juristlingvister

12.02.2014  15:39

Forberedelse til EU's adgangsprøve for jurist-lingvister

Som tidligere meddelt kan Udenrigsministeriet desværre ikke tilbyde egentlig kompetenceudvikling med henblik på den forestående PC-baserede del af adgangsprøven for (danske) jurist-lingvister til Europa-Parlamentet og Rådssekretariatet. Her er imidlertid forslag til selvstudier:

Hos Arboreus - http://www.eutraining.eu/eutest_packages - kan for EUR 20 indkøbes en prøvepakke i sprogforståelse (fold hele listen over prøvepakker ud for at finde den om sprogforståelse). Denne pakke tilbyder tekster på engelsk med multiple choice-spørgsmål, der tester kandidatens forståelse både af tekstens samlede mening, af de enkelte afsnit, og af enkelte ord. For hvert sæt spørgsmål gives det rigtige svar, tillige med en forklaring. Prøven skal efter EPSOs regler gennemføres på 25 minutter.

Forberedelse til prøven i oversættelse til dansk fra første fremmedsprog kan med fordel gennemføres med udgangspunkt i EU's egne retsakter, der er til rådighed på EUR-LEX’s hjemmeside på de fleste sprog. Oversættelsen skal efter EPSOs regler gennemføres på to timer, og uden brug af ordbog. En god kollega i Europa-Parlamentets jurist-lingvisttjeneste har særligt peget på to retsakter – EUs roamingforordning , og EUs afgørelse om borgernes Europaår (2013) – der vedlægges her på engelsk. De tilsvarende danske oversættelser findes på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:DA:HTML  og http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:01:DA:HTML.

De tekster, der anvendes ved adgangsprøven, overstiger sjældent 2-3 sider. For roamingforordningen kan oversættelsesøvelsen derfor begrænses til betragtning 2-9 samt 12, hvis tidsgrænsen på to timer skal være realistisk. Ligeledes kan oversættelsen af afgørelsen om borgernes Europaår begrænses til de første ni betragtninger.

Kandidaterne kan tjekke deres egen oversættelse af teksten til dansk ved at skifte til den danske version af teksten. Vor gode kollega i Europa-Parlamentet har imidlertid stillet sig til rådighed med generel feed-back om oversættelsen (forståelse af teksten, præcision/fortolkning i forhold til originalteksten, generel formuleringsevne …). Såfremt den enkelte kandidat skulle være interesseret heri, kan oversættelsen, samt eventuelle konkrete spørgsmål, fremsendes til Udenrigsministeriet ( intstill@um.dk ), der vil sørge for videreformidling.

Særligt motiverede kandidater kan øve sig på andre retsakter på EUR-LEX’s hjemmeside, f.eks. for 2014: http://new.eur-lex.europa.eu/search.html?type=named&qid=1392214973338&name=collection:eu-law-legislation&DD_YEAR=2014 .

Opdatering vedrørende adgangsprøven for jurist-lingvister vil løbende blive givet på denne nyhedsportal, tillige med råd om forberedelse til anden og sidste del af adgangsprøven. Denne forventes afholdt i sensommeren i EU's evalueringscenter i Bruxelles.

 Seneste nyt

    Se alle