Spring til indhold

Kenya – i krydsfeltet mellem økonomisk vækst og skrøbelige stater

06.02.2015  11:04
Regeringen offentliggør i dag et nyt landepolitikpapir om Østafrikas mest avancerede økonomi, Kenya. Danmark har haft et tæt samarbejde med Kenya siden landets selvstændighed i 1963.

Regeringen offentliggør i dag et nyt landepolitikpapir om Østafrikas mest avancerede økonomi, Kenya. Danmark har haft et tæt samarbejde med Kenya siden landets selvstændighed i 1963.
 
Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:
”Kenya er både symbolet på det buldrende Afrika med vækst og optimisme. Men samtidig et land med udfordringer og en strategisk partner i bekæmpelsen af voldelig ekstremisme. Vi har en gensidig interesse i at styrke vores relationer både sikkerhedsmæssigt, økonomisk og politisk og øge myndighedssamarbejdet. Vi bidrager på en række områder til at sikre stabilitet og økonomisk udvikling på Afrikas Horn og i den bredere østafrikanske region. Det er til gavn for Kenya og for os.”
 

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:
”Danmark har støttet Kenya siden uafhængigheden, og vi har under skiftende kenyanske regeringer bidraget til, at landet har opnået centrale og vigtige resultater inden for fattigdomsbekæmpelse og demokratisk udvikling. Kenya er godt på vej, men der er fortsat behov for et fuldt udviklingsengagement i et land med store udfordringer, og hvor omkring 40 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Samtidig er Kenya i stigende grad et interessant marked for danske virksomheder, der har fået øjnene op for de muligheder, Afrika og her især Kenya byder på.”
 
Baggrund

Kenya er den største og mest avancerede økonomi i Østafrika og motoren i den stigende integration og samhandel mellem de østafrikanske lande. Med god vækst og en købedygtig middelklasse er der gode muligheder for dansk erhvervsliv i Kenya. Landet bevæger sig i disse år fra at være en traditionel udviklingspartner til i stigende grad også at være en vigtig partner inden for det kommercielle, politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige område.
 
Selvom økonomien er på rette kurs står Kenya overfor betydelige udfordringer. Problemer i nabolandene har ofte en afsmittende effekt på Kenya i form af flygtningestrømme og terroraktioner. Samtidig oplever landet fortsat stor fattigdom, omfattende ulighed, høj arbejdsløshed især blandt unge, effekten af klimaforandringer, og fortsatte udfordringer i den demokratiske reformproces. Med en ny forfatning har Kenya gode forudsætninger for at tage disse udfordringer op. Baseret på en omfattende decentralisering er der igangsat reformer og udbygning af de sociale sektorer og den fysiske infrastruktur ligesom miljøområdet får voksende opmærksomhed. Gennem et stort engagement søger Kenya at udbygge relationerne til de østafrikanske naboer på et bredt felt, medens Kenya som nabo til to af regionens uroramte lande, Somalia og Sydsudan, gennem aktivt diplomati og med militære indsatser bidrager til at finde nationale og regionale løsninger.
 
Danmark har haft et tæt samarbejde med Kenya siden landets selvstændighed i 1963. Gennem udviklingssamarbejdet har Danmark bidraget til at skabe vigtige resultater indenfor fattigdomsbekæmpelse og sikre en fortsat demokratisk udvikling. Der er imidlertid behov for fortsat at gøre mere. Den danske regerings vurdering af de aktuelle og kommende udfordringer i Kenya er udgangspunktet for de fremtidige indsatser, der er indbefattet i et nyt landepolitikpapir for Kenya med fokus på tre områder; Støtte til gennemførelse af Kenyas nye forfatning med sigte på et velstående og mere retfærdigt Kenya, grøn vækst og beskæftigelse samt fremme af regionalt samarbejde og stabilitet.
 
Landepolitikpapiret kan downloades på dansk og engelsk.

For yderligere information kontakt:
Kenneth Nielsen, fuldmægtig Afrikakontoret, tlf: 3392 1053