Spring til indhold

Ligestillingsminister: Stop dig selv!

25.03.2019  10:40
Billeder og videoer bliver delt mod de unges vilje, ofte er det nøgenbilleder og andre gange er det manipulerede pornobilleder. Red Barnet har netop lanceret nyt undervisningsmateriale og i dag besøger ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, Kongehøjskolen i Aabenraa, for at debattere sexkrænkelser med de unge.

Endnu 50 unge er blevet sigtet i ”umbrella-sagen”, hvor en seksuelt krænkende video med en 15 årig pige og flere 15 årige drenge blev delt på sociale medier. En ung mand er netop blevet dømt for at have manipuleret billeder af 19 kvinder, så de fik et pornografisk indhold. Og samtidig har medierne fortalt om seksuelle krænkelser i ungdomspartierne over de seneste par år. I dag er ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, på Kongehøjskolen i Aabenraa sammen med Red Barnet, for at debattere med de unge.
 
”Umbrella-sagen siger både noget om, at grænserne for, hvad man gør på nettet, er eller har været for flydende. Og noget om, at de unge, der har videredelt videoen, måske ikke har kendt til, at det var ulovligt. For mig er det vigtigt, at vi får en debat om respekt, grænser og omgangsform både online og offline. Og det skal være tydeligt, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet,” siger ligestillingsministeren.  
 
Red Barnet har undersøgt omfanget og karakteren af digitale sexkrænkelser blandt unge i Danmark og har på den baggrund udviklet et helt nyt undervisningsmateriale til udskolingen gennem det seneste år. Materialet sigter netop mod at hjælpe unge og deres undervisere med at diskutere digitale sexkrænkelser.

”De nye sigtelser i Umbrella-sagen viser, at der er stort behov for en systematisk indsats og massiv oplysning for at skabe en bedre digital kultur. Ikke alene er det umoralsk at dele billeder og videoer med krænkede indhold, det er også ulovligt. De unge har brug for mere tydelighed og støtte, når det gælder deres digitale adfærd. Det er vigtigt, at vi taler åbent om vores digitale kultur, og den tiltrængte diskussion sætter vi nu i gang på landets skoler,” siger Dorthe Ploug Hansen, som er national chef i Red Barnet.
 
Statistikken taler sit tydelig sprog. 43 procent af de 13-17-årige har været vidne til, at unge på deres egen alder har manipuleret fotos med pornografisk materiale. Næsten hver fjerde 13-17-årige har inden for det seneste år oplevet at få spredt rygter på nettet om deres seksuelle adfærd.
 
”Når det kan være ulovligt at dele f.eks. nøgenbilleder af andre, så er det fordi, det ofte har store konsekvenser for den, der får sit billede eller en video delt. Der er unge, der bliver påvirket så voldsomt, at de ender med ikke at kunne gå i skole, at de får angst eller isolerer sig fra omverdenen. For mig er det vigtigt at sige, at det er aldrig den på billedets skyld. Det er ikke forkert at få taget et nøgenbillede af sig selv. Det er forkert at dele et billede af andre uden at have fået lov. Grundreglen skal derfor være: Stop dig selv, inden du bare blindt deler billeder eller videoer af andre!” siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.FAKTA:

  • 30 pct. af de adspurgte 13-17-årige har oplevet, at unge i det skjulte har taget seksuelle billeder af nogen og delt dem på nettet, mens 11 pct. selv har taget et billede af en andens kropsdel i smug inden for det seneste år (Project deSHAME (2018 – Red Barnet) Unges erfaringer med digitale sexkrænkelser)

  • 24 pct. af de adspurgte 13-17 årige har inden for det seneste år oplevet rygtespredning på nettet om deres seksuelle adfærd; 72 pct. siger, at piger bedømmes hårdere end mænd. (Project deSHAME (2018 – Red Barnet) Unges erfaringer med digitale sexkrænkelser)

  • 27 pct. af unge kvinder i alderen 16-24 år angiver at have været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser det seneste år fx, seksuelt stødende breve, sms, e-mail, billeder og henvendelse på internettet eller sociale medier mv.  (Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 2018).

  • 40,5% af unge kvinder fra 16-24 år har et højt stressniveau. (Den Nationale Sundhedsprofil 2017)

  • 23,8% af unge kvinder i alderen 16-24 år har et dårligt mentalt helbred. I 2010 var det 15,8%. (Den nationale sundhedsprofil 2017)

  • Størstedelen (64 %) af danske unge er utilfredse med deres krop, og mange er utilfredse med deres liv. Det ser ud til, at pigerne er hårdest ramt. (Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet – VIVE 2018 )

  • 18-årige piger og drenge er stort set lige seksuelt erfarne og sender i lige høj grad nøgenbilleder af sig selv, men der er forskellige normer og regelsæt for piger og drenges seksuelle adfærd. (VIVE 2018)Materialet, som eleverne arbejder med, ligger tilgængeligt på: Redbarnet.dk/deshame


For yderligere information:

Morten Kaus
Presserådgiver

morkau@um.dk
+45 2053 1704