Spring til indhold

Martin Lidegaard vil undersøge ISIL's krigsforbrydelser

22.01.2015  06:01
Som led i kampen mod ISIL giver Danmark nu knap 7 mio. kr. til organisationen Justice Rapid Response (JRR) til at undersøge og dokumentere krigsforbrydelser og andre overtrædelser af menneskerettigheder i Irak og Syrien.

Udenrigsminister Martin Lidegaard siger:
”Alle involverede i de nuværende konflikter skal vide, at de vil blive draget til ansvar for eventuelle krigsforbrydelser. Det gælder ikke mindst de ansvarlige i ISIL. De civile ofre skal vide, at retfærdigheden en dag vil ske fyldest, ligesom dokumentation kan forebygge overtrædelser.

På den måde er JRR’s indsats et eksempel på, at ISIL også skal bekæmpes med andre midler end de militære. Ved at dokumentere amoralsk adfærd er vi med til at bekæmpe den."

Lidegaard understreger, at alle krigsforbrydelser - lige meget hvem der har begået dem - skal undersøges.  Her spiller Justice Rapid Response en afgørende rolle ved at sikre tilstrækkeligt bevismateriale til en efterfølgende juridisk proces.

Baggrund:
Justice Rapid Response (JRR) har udført feltarbejde siden 2009 og bistår stater, civilsamfundet og FN i indsatsen mod folkemord, krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser. JRR bidrager med undersøgelsesekspertise, teknisk bistand og kapacitetsopbygning.

Det finansielle bidrag på 6,4 mio. kroner finansieres over Freds- og Stabiliseringsfonden, der bl.a. bruges til at stabilisere og genopbygge skrøbelige stater samt til at imødegå truslen fra voldelig ekstremisme.

Link til Justice Rapid Response: www.justicerapidresponse.org

For yderligere information:
Tania Schimmell, Team- og sekretariatsleder: 50876630
Marcus Carter Mathiasen, presserådgiver: 41532567