Spring til indhold

Fædreorlov står stille

18.09.2018  09:57
Fædre tager i gennemsnit 31 dages orlov. Kvinder 298 dages orlov. Og udviklingen har mere eller mindre stået stille siden 2008. Derfor annoncerer ligestillingsministeren i dag en ny ansøgningspulje, der skal sætte fokus på fædres orlov. Puljen er en del af indsatsen kaldet ’Aktion Fars Orlov´, der skal få flere fædre til at tage mere orlov.

Udviklingen i andelen af den samlede orlov, som fædre tager, har stort set stået stille de sidste mange år. Det betyder, at fædrene i gennemsnit tager mindre end 10 pct. af den samlede orlov. Men undersøgelser viser, at omkring 40 pct. af mændene ønsker at tage mere orlov end de gjorde.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen kalder det helt skævt og møgærgerligt.

”Der er i dag fleksible rammer for, at familierne kan fordele orloven, så det passer til deres behov og familie. Men vi kan se, at fædrene alligevel ikke tager meget orlov. Det ærgrer mig i den grad.  Fædreorlov er godt for både barnet og for far. Vi skal have fjernet de barrierer, der stopper fædrene. Derfor har vi sat gang i Aktion Fars Orlov”, siger Eva Kjer Hansen.

Et af initiativerne under Aktion Fars Orlov, som i alt er finansieret med 4,9 mio. kr. fra satspuljen 2017, er en ansøgningspulje på 1 mio. kr.

Formålet med puljen er at give støtte til aktiviteter, der styrker oplysningen til særligt mænd om deres muligheder og rettigheder i forbindelse med orlov og skaber debat om fædres brug af orlov.

”Vi spiller i kampagnen på mange heste. Vi har haft fat i mændene, arbejdsgiverne og mødrene. Noget af det, der står klart er dog, at mange fædre simpelthen mangler viden om deres rettigheder og muligheder for at tage orlov. Derfor sætter vi nu med denne ansøgningspulje fokus på at skabe debat om fædres orlov rundt omkring i landet og oplyse særligt fædrene om mulighederne for orlov”, siger Eva Kjer Hansen.

Puljen vil have et særligt fokus på projekter og aktiviteter i forhold til de grupper, brancher og dele af landet mv., hvor mænd holder mindst orlov. Fædre, der arbejde i mandsdominerede brancher, holder fx 5 dages mindre orlov end gennemsnittet. Mens mænd med en lang videregående uddannelse holder dobbelt så lang orlov som mænd med en erhvervsfaglig uddannelse. Endelig så holder fx fædre i København gennemsnitligt ca. 30 procent længere orlov end resten af landet, mens fædre i Esbjerg holder 20 procent kortere orlov en landsgennemsnittet.

Puljen vil være åben for ansøgninger fra den 18. september til 1. november 2018.

Læs om puljen her

Fakta:

  • I 2015 holdt dagpengeberettigede mødre i gennemsnit 298 dages orlov og fædre 31 dage.
  • 43 procent af mænd, der blev fædre i 2015, holdt kun 14 dages fædreorlov. Det har været nogenlunde stabilt fra 2008.
  • Fædre ansat i mandedominerede brancher holder 5 dages mindre orlov end gennemsnittet. 
  • Fædre bosiddende i Hovedstadsområdet med en lang videregående uddannelse holder 51,5 dages orlov. (kilde: Danmarks statistik 2017, Fædres brug af orlov)
  • Omkring 40 procent mænd ville gerne have holdt længere orlov, end de gjorde. 
  • Der er mange forskellige grunde til, at fædre undlader at tage orlov, noget handler om økonomi, men en del handler om kultur både på arbejdspladsen og i familien. Fx oplever hver tredje far, at manglende opbakning fra arbejdsgiver er en barriere for at holde mere orlov. Kilde: (LO, FTF, Djøf, DM, IDA (2017) Undersøgelse om balance og barsel.
  • Endvidere peger undersøgelser på, at nogle mænd mangler viden om deres rettigheder (kilde: SFI (2013) Øremærkning af barsel til fædre.

Kontakt:
Presserådgiver for ligestillingsministeren: Casper Steen Pedersen, tlf. 33 92 04 27.