Spring til indhold

Udenrigsministeriets ligestillingsregnskab for 2017

08.03.2018  12:40
Fremme af ligestillingsdagsordenen i Udenrigsministeriet har været et prioriteret indsatsområde siden 2013. I år kan Udenrigsministeriet således fremlægge et femårigt regnskab for indsatsen.

I de fem år Udenrigsministeriet nu har målt indsatsen, har der været en fremgang i antallet af kvindelige chefer i Udenrigsministeriet på 6 procentpoint fra 23 pct. i 2013 til 29 pct. i 2017. En fordeling med knap 30 pct. kvindelige chefer er en udvikling, som Udenrigsministeriet er tilfreds med på den korte bane. På længere sigt er målet, at balancen mellem kønnene i Udenrigsministeriets chefsniveau bevæger sig mod ”fifty-fifty”.

For at nå det langsigtede mål om en lige kønsbalance på chefsniveau har Udenrigsministeriet de seneste år haft fokus på de løbende nye chefsudnævnelser. I 2017 var 55 pct. af de nyudnævnte chefer kvinder og 45 pct. mænd. 

Udenrigsministeriet har også arbejdet målbevidst på at sikre og udbrede rekrutteringsgrundlaget for kommende kvindelige chefer. Indsatsen ses meget markant på souschefniveau, hvor andelen af kvindelige souschefer i kontorerne på Asiatisk Plads på fem år er steget med 15 procentpoint, således at UM i dag er tæt på målet om en 50-50 kønsbalance i fødekæden for kommende ledere i Udenrigsministeriet.

Ud over de konkrete fremskridt for ligestillingen, som kan ses i regnskabet, fortsætter Udenrigsministeriet bestræbelserne på at fremme ligestillingen internt i Udenrigsministeriet blandt andet med fortsat fokus på skjulte fordomme i forhold til køn generelt i organisationen og især i ledelsesgruppen og med identifikation og udvikling af ledelsestalenter.

Udenrigsministeriet ønsker at gøre brug af alle potentialer i organisationen. Spredning i erfaring, uddannelse, alder, køn mv. giver mulighed for at se og løse opgaver fra forskellige vinkler som regel med bedre resultater til følge. Det er derfor Udenrigsministeriets målsætning, at de bedst egnede medarbejdere udnævnes i chefstillinger fra et så bredt rekrutteringsgrundlag som muligt.

Udenrigsministeriet samarbejder også med en række virksomheder og institutioner, som generelt ønsker at påvirke og lede ligestillingsdagsordenen gennem netværksdannelse, forskning og fremme af kvindelige talenter. Som den første statslige institution deltager Udenrigsministeriet fra i år i Danish Diversity Council, som man kan læse mere om her.

Spørgsmål til Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde kan rettes til Maria Egense, tlf. 33 92 05 07.

Læs ligestillingsregnskabet her.