Spring til indhold

Rapport sætter spot på indbyrdes vold i parforhold

17.01.2018  06:58
En ny rapport fra Dialog mod Vold og Syddansk Universitet viser, at indbyrdes vold er den mest udbredte form for vold i voldelige parforhold.

Kvinder bliver udsat for den groveste og mest alvorlige vold i parforhold. Men internationale studier viser, at indbyrdes vold, hvor både kvinder og mænd udøver vold, er den mest udbredte voldsform i voldelige parforhold. Og samtidig tyder det på, at kvinderne her er en anelse hyppigere voldelige. Det viser en ny rapport om indbyrdes vold i parforhold

En ny rapport udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren viser, at indbyrdes vold er den mest udbredte form for vold i voldelige parforhold. Rapporten viser desuden, at kvinder i parforhold med indbyrdes vold er en anelse hyppigere voldelige over for deres partner. Samtidig slår rapporten fast, at mænd påfører kvinder større fysisk og psykisk skade ved udøvelsen af vold.

”Jeg tror, mange vil være overrasket over, at indbyrdes vold er så udbredt en voldsform. Og ikke mindst at kvinderne faktisk lidt hyppigere er voldelige over for deres partner. Rapporten er med til at nuancere billedet af voldelige parforhold. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vold kan have mange former og mønstre, og at både kvinder og mænd kan være udsat for vold, hvis vi skal vold til livs. Men jeg vil gerne understrege, at det på ingen måde må tage fokus væk fra, at det primære problem er vold mod kvinder. Det er her hovedparten af de alvorlige tilfælde er”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Rapporten peger desuden på, at der i Danmark er en tendens til, at unge pigers fysiske aggression i mindre grad end drenges opfattes som vold, og at piger ”har lov til” at give lussinger, sparke mv. uden at det anses som vold. Det kommer til udtryk ved, at drengene svarer bekræftende på, om de udsættes for kærestevold, mens de adspurgte piger afviser at udøve kærestevold. Rapporten viser desuden, at unge i Danmark oplever betydeligt mere psykisk kærestevold end fysisk og seksuel. 4 ud af 10 har således oplevet at blive udsat for psykisk vold af deres kæreste.

”Jeg synes, det er alarmerende, at så mange unge helt ned til 7. klasse siger, at de har været udsat for kærestevold. Det er ikke en sund ungdomskultur. Det er samtidig tankevækkende, at drengene ser ud til oftere at opleve fysisk vold. Rapporten peger på, at der på et vist niveau er en accept af det, de kalder ”pigers romantiske aggression”. Der er intet romantisk over vold. Det skal vi simpelthen have slået fast. Har man vold med i et kæresteforhold som ung, så er der større risiko for, at volden flytter med ind i voksenlivet. Derfor er det så vigtigt at tale om vold, respekt og grænser med de unge”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

En tværministeriel arbejdsgruppe mod vold er netop påbegyndt et arbejde med at følge op på den nuværende handlingsplan om vold i familien og i nære relationer. Arbejdsgruppen skal ud fra et helhedsorienteret perspektiv identificere i hvilket omfang, der er behov for tiltag mod psykisk vold, og regeringen skal på baggrund heraf se på hvilke aktiviteter, der kan indgå i den kommende opfølgning på den nuværende handlingsplan.

For yderligere information kontakt:
Casper Steen Pedersen, presse- & kommunikationsrådgiver, Udenrigsministeriet, castpe@um.dk, +4533920427