Spring til indhold

Unge mødes med ligestillingsminister til topmøde om negativ social kontrol  

28.11.2017  09:26
Ligestillingsminister Karen Ellemann er tirsdag den 28. november vært for mere end 100 unge til ungdomstopmøde om negativ social kontrol.

Ligestillingsminister Karen Ellemann har inviteret unge fra hele landet til at bruge en dag på at tale om personlig frihed, retten til at bestemme over eget liv, rygtesamfund og social kontrol. Ungdomstopmødet, der er det første af sin art, fokuserer på de udfordringer unge, der ikke har samme frihed som flertallet af danske unge, oplever. Ligestillingsministeren vil især bruge dagen på at lytte, for at få gode råd til den fremtidige indsats med hjem.

”For mig er noget af det vigtigste ved Danmark, at vi værner om den personlige frihed. At det er helt grundlæggende, at alle har ret til selv at vælge uddannelse, venner, kæreste eller fritidsinteresser. Men ikke alle unge har de frihedsrettigheder i tilstrækkelig grad. Og det bliver vi nødt til at tale om og handle på”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

På ungdomstopmødet får de unge ordet og skal drøfte valg og fravalg i ungdomslivet. De skal give deres bud på, hvor grænserne går fra almindelig interesse for hinanden til at blive negativ social kontrol, og de skal give deres bud på, hvad familie, venner, klassekammerater, lærere og uddannelsesinstitutioner kan gøre for at hjælpe unge der er udsat for negativ social kontrol.

”Alle unge kan opleve gruppepres, men for nogle unge, særligt unge i etniske minoritetsmiljøer, er det værre end for andre. Det kan være unge, der lever i såkaldte rygtesamfund, hvor der er et pres fra miljøet om at der rapporteres om den unges gøren og laden. Jeg håber at komme hjem med gode ideer til hvordan vi som samfund bedre kan støtte de unge, der oplever negativ social kontrol. Og jeg håber, at de unge vil fortsætte samtalen på deres uddannelsesinstitutioner og med deres venner”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Topmødet skal sætte rammen for en dialog, der skal give de unge stof til eftertanke om deres egen situation i forhold til ligestilling, valg i ungdomslivet og negativ social kontrol. Formålet er at styrke den enkelte unge i at træffe egne valg, og vise at det er muligt at sige fra over for negativ social kontrol. Topmødet vil benytte oplysning, cases, dilemmaspil og podcasts, der formidler personlige historier om andre unge, der har sagt fra over for familiens eller miljøets negative sociale kontrol. Som afrunding på dagen skal de unge give deres bedste idéer videre til ministeren.

Ungdomstopmødet er for unge på ungdomsuddannelser og finder sted tirsdag den 28. november fra 10.00-17.00 i Odense. Værterne for dagen er sociolog Aydin Soei og TV2-journalist Simi Jan. Derudover vil en række rollemodeller fungere som bordværter.

Det vil af hensyn til de unge og emnets følsomme karakter ikke være muligt at deltage. Der kan henvises til personer, der gerne vil udtale sig til pressen.

Baggrund

Selvbestemmelse og ligestilling

I 2016 følte 19 pct. af unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i alderen 18-29 år sig begrænset af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle. Over tid er der sket et fald. I 2012 var tallet 26 pct. og i 2014 var tallet 23 pct.

21 procent af unge nydanske kvinder og 17 procent unge nydanske mænd i 2016, oplever at deres familie begrænser deres valg af kæreste eller ægtefælle. Forskellen i andelen af mænd og kvinder er blevet mindre med tiden. Der er i perioden 2012-2016 sket et fald på 11 pct. point i antallet af kvinder, der føler sig begrænset af deres familie i partnervalg, mens udviklingen for mændenes vedkommende tilnærmelsesvist har været stabil i perioden 2012 til 2016.

Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (2016): Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016

Henvendelser til rådgivningstilbud og krisecentre vedr. negativ social kontrol

Opgørelser af antallet af unge udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, der henvender sig til rådgivningstilbuddet Etnisk Ung, viser en stigning fra 101 i 2005 til 1207 i 2015. Også antallet af henvendelser til det sikre botilbud RED-Safehouse er steget, fra 64 henvendelser i 2006 til 242 i 2015.

Derudover oplever kvindekrisecentrene, at gruppen af voldsramte etniske minoritetskvinder, herunder kvinder, som har været udsat for æresrelateret vold, fylder mere og mere på centrene. Årsstatistikken for kvinder og børn på krisecenter for 2014 viser bl.a., at kvinder med andet fødeland end Danmark udgør 45 pct. på krisecentrene i 2014, selv om de kun udgør 12 pct. af det samlede antal voksne kvinder i Danmark.

Tal fra Handlingsplanen til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol 2016.

Kontakt: Anna Munck, presserådgiver, Udenrigsministeriet, annmun@um.dk, 61 97 90 33
Ungdomstopmødet er en del af regeringens handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Find handlingsplanen her.