Spring til indhold

Vejledende udtalelse om fortolkning af ligestillingslovens § 3 a

30.08.2016  11:00
Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, har netop sendt en vejledende udtalelse til Ligebehandlingsnævnet om fortolkningen af ligestillingslovens § 3 a, der handler om forskelsbehandling på grund af køn.

På baggrund af en henvendelse fra EU-Kommissionen har minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, afgivet en vejledende udtalelse, hvor hun præciserer, at undtagelsesbestemmelsen i ligestillingslovens § 3 a skal fortolkes snævert og i overensstemmelse med direktivet. Det fremgår allerede af lovbemærkningerne til § 3 a og den retspraksis, der er på området. Den vejledende udtalelse understreger således, at der kun kan ske undtagelser til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn, hvis der er tale om levering af varer og tjenesteydelser, der udelukkende eller først og fremmest er til personer af det ene køn. Undtagelsen skal desuden være begrundet i legitime mål, og midlerne til at opfylde målet skal være hensigtsmæssige og nødvendige. Det betyder, at salg af en vare eller tjenesteydelse på forskellige vilkår til kvinder og mænd, for eksempel til forskellig pris, ikke er forenelig med ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling.

I den vejledende udtalelse bliver der oplistet en række eksempler på områder, hvor der kan ske undtagelser til forbuddet mod forskelsbehandling. Et legitimt mål kan fx være oprettelse af krisecenter til voldsudsatte kvinder, sportsaktiviteter som kun det ene køn har adgang til eller når en privat person kun ønsker at indlogere en person af det ene køn i sit eget hjem af hensyn til privatlivets fred og blufærdighed.

Se den vejledende udtalelse på retsinformation.dk