Spring til indhold

Ellen Trane Nørby offentliggør etisk kodeks mod deling af krænkende materiale

25.10.2016  08:30
Efter adskillige unge har fået delt nøgenbilleder og sexvideoer mod deres vilje, har en arbejdsgruppe udarbejdet retningslinjer for, hvordan elever, lærere og forældre skal håndtere den slags sager.

Det seneste år er der kommet mange historier frem om især unge piger, der har fået delt nøgenbilleder og intime videoer på nettet mod deres vilje. Som en reaktion på det offentliggør minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby nu et etisk kodeks mod deling af krænkende materiale på nettet.

Med kodekset får elever, lærere, ledere og forældre på ungdomsuddannelserne en række anbefalinger til, hvordan de kan forebygge en ungdomskultur, hvor unge deler nøgenbilleder af hinanden, og hvordan man håndterer en sag, når skaden er sket.

”Det er fuldstændig uacceptabelt og mange gange også ulovligt at dele krænkende billeder af andre på nettet. Med det etiske kodeks bliver det nemmere for både elever, lærere og forældre at droppe den berøringsangst og usikkerhed, som mange har overfor at reagere på deling af krænkende materiale på nettet,” siger Ellen Trane Nørby.

Det er en arbejdsgruppe bestående af interessenter fra ungdomsuddannelserne, som har udarbejdet det etiske kodeks i tæt samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Arbejdsgruppen holder sit sidste møde tirsdag den 25. oktober, og efterfølgende bliver det etiske kodeks offentliggjort ved et doorstep i ministeriet.

Ved offentliggørelsen bliver der mulighed for at tale med en række af de elevrepræsentanter, lærerformænd og rektorer, som har været en del af arbejdsgruppen.
”Det er vigtigt for os elever at få skabt en kultur, hvor man ikke kan høste social anerkendelse på at krænke medstuderende på nettet. Men mange elever og elevråd er ikke rustet til at handle, når der sker deling af krænkende materiale på skolen eller i deres omgangskreds. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu har lavet nogle konkrete handlingsanvisninger, som man kan bruge ude på skolerne.” Siger Anne Eskelund, næstforkvinde i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Arbejdsgruppen har i alt 15 medlemmer, som repræsenterer elever, lærere og ledere på tværs af ungdomsuddannelsesområdet. Danske Gymnasier er repræsenteret ved rektor Bjarne Thams fra Solrød Gymnasium.
”Deling af krænkende materiale på nettet påvirker de unges læring og trivsel. Derfor ønsker vi med det etiske kodeks, at sende et klart signal om, at det er skolen og ledelsens ansvar at handle, hvis en eller flere elever er involveret,” siger Bjarne Thams.

Tid og sted
Tirsdag den 25. oktober kl. 12.45

Forhallen i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K