Spring til indhold

Danida Market Development Partnerships

Fristen for at indsende ansøgninger til ansøgningsrunden for 2019 er udløbet.  

Også i år har der været stor interesse for DMDP og mere end 100 ansøgninger er modtaget. Processen med vurdering af de indkomne ansøgninger vil strække sig over de kommende måneder med forventet interviews af partnerskaberne bag de stærkeste ansøgninger i oktober.

Venligst bemærk, at kun ansøgninger, som opnår en minimum score på 70 point, vil modtage en kort skriftlig vurdering på deres ansøgning.

 

DMDP promoverer kommercielt orrienterede partnerskaber, der bidrager til at udvikle markeder og fremme lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Der er 100 mio. kr. til rådighed i 2019. For at komme i betragtning skal et partnerskab som minimum bestå af en international privat virksomhed og en ikke-kommerciel partner. Én af partnerne skal være lokal. Ansøgningen skal indsendes af den ikke-kommercielle partner.

 

Et DMDP partnerskabsprojekt tager udgangspunkt i en innovativ forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder, der driver ansvarlig forretning. Forretningsidéen skal understøtte lokal udvikling og bidrage til at levere på Verdensmål 8 (lokal økonomisk vækst og beskæftigelse). Derfor kombinerer DMDP partnerskaber viden, løsninger og ressourcer fra virksomheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervsorganisationer, myndigheder og andre relevante ikke-kommercielle partnere. Det giver mulighed for både at skabe mere transformative udviklingsresultater og levedygtig forretning.

Læs mere her.

For spørgsmål vedrørende DMDP bedes der rettes henvendelse til Udenrigsministeriet - Kontor for Bæredygtig Vækst og Beskæftigelse (bvb@um.dk).