Spring til indhold

Strategiske samarbejdsprojekter

  Download aktuelle årsberetninger ved at klikke på landenavnet.
Land       

Dansk
myndighed

Partnermyndighed

Fokus for samarbejde

Vækstrådgiver

Bangladesh

Beskæftigelses
ministeriet/
Arbejdstilsynet

Ministry of
Labour and Employment

Arbejdsmiljø
(inkl. tekstil-
sektoren)

Søren Asbjørn Albertsen,
Ambassaden Dhaka, soralb@um.dk

Brasilien

Erhvervs-
ministeriet/
Erhvervs-
styrelsen/
Mindlab

Ministry of Planning, Budget and Managenment samt
National School
of Public Administration

Offentlig digitalisering,
modernisering
og innovation

Lasse Wulff Andersen,
Ambassaden Brasilia, laswan@um.dk

 

Brasilien

Sundheds-
ministeriet/
Lægemiddel-
styrelsen/
Sundhedsdata-
styrelsen

Ministry of Health
Brazilian Health Surveillance Agency

Digitalisering og modernisering
af sundheds-
systemet og effektivisering
af læge-middelområdet

Brit Borum Madsen,
Ambassaden Brasilia, brimad@um.dk

Colombia

Miljø- og Føde-
vareministeriet/
Fødevare-
styrelsen

National Institute of Surveillance of Medicines and
Food/Colombian Agricultural Institute

Fødevare-
standarder
med særlig
fokus på svineproduktion
og produkter

Esben Filt Jensen,
Ambassaden Bogota, esbjen@um.dk

Ghana

Erhvervs-
ministeriet/
Søfartsstyrelsen

Ministry of Transport samt Ghana Maritime Authority

Implementering
af internationale
standarder på søfartsområdet
samt træning og
kapacitets-
opbygning

Thomas Raahauge Norup,
Ambassaden Accra,
thonor@um.dk

 

Indien

Aarhus kommune
med Aarhus
Vand

Udaipur Municipality, Rajasthan delstat
Indiens 100 Smart City Programme

Smart city/
bæredygtig
byudvikling med
særligt fokus på
vand

Kamilla K. Rai, Ambassaden Delhi, kamrai@um.dk

Indien

Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet/
Energistyrelsen

Flere interesserede parter:
Ministry of Power and Coal/
Ministry of New and Renewable Energy samt delstater

Vedvarende energi,
energi
planlægning
og integration
af vedvarende energi i
energi-forsyningen

Stephan Enevoldsen, Ambassaden Delhi, steene@um.dk

Indonesien

Energi-,
Forsynings- og
Klimaministeriet/
Energistyrelsen

Ministry of Energy and Mineral Resource/
National Energy Council

Modeller for
langtids-
energiplan-
lægning
Vedvarende energi
og energieffektivitet

Thomas Capral Henriksen,
Ambassaden Jakarta, thonor@um.dk

Indonesien 

Miljø- og Føde-
vareministeriet/
Miljøstyrelsen

Ministry of Environment and Forestry

Cirkulær økonomi og affaldshåndtering

Morten Holm van Donk,
Ambassaden Jakarta,
mordon@um.dk

Iran

Erhvervs-
ministeriet/
Patent og
Varemærke-
styrelsen

Iranian Intellectual Property Office

Tilpasning af
iransk lovgivning
til kravene
for optagelse i
WTO.
Kapacitetsop-
bygning
og beskyttelse
af patenter og
varemærker

Terkel Borg,
Ambassaden Teheran,
terbor@um.dk

Kenya

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries

Fødevare-
standarder og
værditilvækst indenfor
mejeri og grønt-
sager med
henblik
på øget
kenyansk
eksport

Henning Høy Nygaard,
Ambassaden Nairobi,
hennyg@um.dk

Kenya

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen

Ministry of Environment and Natural Resources samt Ministry of Industry and Trade

Cirkulær økonomi,
renere produktion, regulering og
håndhævelse

Jacob Fink Ferdinand,
Ambassaden Nairobi,
jacfer@um.dk

Kina

 

Erhvervs-
ministeriet/
Søfartsstyrelsen

Ministry of Transport, Bureau of Water Transport, samt China Maritime Safety Administration

Miljøbeskyttelse
Maritim sikker-hed og overvågning
Grøn skib-sbygning
og offshore

Hans Peter Glipman Jørgensen,
Ambassaden Beijing, hanjor@um.dk

Kina

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

China Food and Drug Agency/
Ministry of Agriculture samt Harbin by/Heilongjiang Provience

Fødevare-
standarder
og laboratorie-
teknikker
Bæredygtige teknikker,
fra affald til værdi: gødning

Jeppe Juul Petersen,
Ambassaden Beijing, jeppet@um.dk

Kina

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen

The Chinese Ministry for Water Resources samt the Chinese Ministry for Environmental Protection

Luftforurening
fra biler og industri
Vand, vand-
ressourcer og
spildevand

Anne Jensen,
Ambassaden Beijing, annnje@um.dk

Kina

Sundheds-ministeriet/
Lægemiddel-styrelsen
og en dansk
region

Flere interesserede parter: National Health and Family Planning Comission/
Ministry of
Human Resources and Social Security/
China Food and Drug Agency samt flere provinser

Regulering og effektivisering
på lægemiddel-
området samt
medicinsk udstyr
Støtte til Kinas sundheds-
reformer med
henblik på
lige adgang til sundhedsydelser
og sammen-
hængende patientforløb
mellem
forskellige
tilbud

Mads Friborg, Ambassaden Beijing, madfri@um.dk

 

Kina

Københavns Kommune/
Økonomi-forvaltningen/
Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, HOFOR

Beijing Municipality/
Beijing Urban Planning Commission/
Beijing Water Authority

Bæredygtig by-
udvikling/
Smart city
Beijing Design
Week

Christian Anderskov, Ambassaden Beijing,

chane@um.dk

Kina Energi-,
Forsynings- og
Klimaministeriet/
Energistyrelsen
China National Energy Administration Offshore vind Anna Riis Hedegaard, Ambassaden Beijing, anhed@um.dk
Mexico

Sundheds-ministeriet

Secretariat of Health

Primær sundhed:
Kommunikation og henvisnings-systemer
Digitalisering
samt telemedicin

Amila Zekovi Sheikh,
Ambassaden Mexico City,
anmbro@um.dk

 

Mexico

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

Ministry of Agriculture/
den Mexikanske Fødevare-styrelse SENASICA

Fødevarer,
fødevare
forædling,
fødevare
standarder
forventeligt
med hovedfokus
på svin

Thomas Falke Mortensen,
Ambassaden Mexico City,
thmort@um.dk

Myanmar

Beskæftigelses-ministeriet/
Arbejdstilsynet

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Arbejdsmarked
regulering og håndhævelse,
arbejdsmiljø

Nanna Sars Schewitsch,
Ambassaden Yangon, nasche@um.dk

Sydafrika

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen

Forsknings- og
Uddannelses-ministeriet/
Forsknings- og Innovations-
styrelsen

Department of Water and Sanitation

Rammeværk og
kapacitet omkring vandressourcer,
vandspild, effektivitet
af vandforbrug i
industrien

Forskning og
innovations-
samarbejde
omkring vand
Finansierings-modeller

Jørgen Erik Larsen,
Ambassaden Pretoria,
joelar@um.dk

Sydafrika

Aarhus Kommune

City of Tshwane/
Gauteng/
Other Metropolitan Municipalities/
South African Cities Network

Smart city
Byplanlægning/
byudvikling
Vækst og
liveability
Energi/vand

Kristoffer Rønde Møller,
Ambassaden Pretoria,
krmoll@um.dk

Tyrkiet

Energi-,
Forsygnings- og
Klimaministeriet/
Energistyrelsen

Ministry of Energy and Natural Resources

Fjernvarme og energieffektivitet

Dennis Holte Skov-Albertsen,
Ambassaden Ankara,
denalb@um.dk

Tyrkiet

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen

Ministry of Environment and Urbanisation

Affald og
ressource
effektivitet

Dennis Holte Skov-Albertsen,
Ambassaden Ankara,
denalb@um.dk

Vietnam

Undervisnings-ministeriet

Forsknings- og
Uddannelses-ministeriet/
Uddannelses-styrelsen

Ministry of Education and Training/
Ministry of Labour, Invalids and
Social Affairs

Ungdoms-uddannelser
Fastlæggelse af curriculum
sammen med arbejdsmarkedets
parter samt introduktion af
praktik på virksomheder

Henrik Hjorth,
Ambassaden Hanoi,

hehjor@um.dk

 

 

Vietnam

Sundheds-ministeriet

Ministry of Health and Thai Bin Provins

Forebyggelse af livsstilssygdomme

Mikkel Lyndrup,
Ambassaden Hanoi, miklyn@um.dk

Vietnam

 Miljø- og Fødevare-ministeriet/
Fødevare-styrelsen
Ministry of Agriculture and Rural Development Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer indenfor fødevaresikkerhed i svineproduktionen. Fokus på brug af veterinære lægemidler, fodersikkerhed og sporbarhed.

Katrine Løvenbalk Lundsby,
Ambassaden Hanoi, kalund@um.dk

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk