Spring til indhold

Kæledyr på rejse

Der findes særlige regler for privat ud- og indførsel af kæledyr fra og til Danmark. Det er en god ide at konsultere dyrlægen, før du tager dit kæledyr med på en udlandsrejse. Det kan tage tid at få vaccinationer og dokumenter. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan de gældende regler for privat ind- og udførsel af kæledyr læses.

Ved kæledyr forstås:

  • Hunde, katte og fritter (pelsdyr, der nedstammer fra ilderen)
  • Fugle, bortset fra fjerkræ
  • Kaniner og gnavere
  • Krybdyr og padder
  • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier og skaldyr
  • Tropiske akvariefisk

Reglerne for privat rejse med forskellige former for kæledyr kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der er forbud mod at indføre en lang række dyr til Danmark.

Hund med solbriller og kuffert

Personledsagelse

Når du rejser med et kæledyr over Danmarks grænser, stilles der normalt krav om personledsagelse, dvs. at dyrets ejer eller en anden person, som handler på ejerens vegne, har ansvaret for dyret under transporten og rejser sammen med dyret.

Som udgangspunkt kan personledsagede kæledyr, som rejser fra lande udenfor EU, kun indføres i Danmark via grænsekontrolstederne i lufthavnene i Kastrup og Billund. Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside, herunder reglerne for specifikke lande og forskellige dyr.

Rejse med hunde og katte i EU og udenfor EU

For de fleste EU-lande gælder fælles EU-regler i forhold til ind- og udførsel af hunde og katte (Irland, Malta, Sverige og UK har egne indførelseskrav).

Ønsker du at indføre et kæledyr fra lande udenfor EU varierer kravene afhængigt af oprindelseslandet. Ønsker du at udføre et kæledyr til et land udenfor EU gælder veterinærbestemmelserne i det pågældende land. Læs mere om landespecifikke regler på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Der gælder følgende generelle krav: personledsagelse, ID-mærkning, EU pas til selskabsdyr og gyldig rabiesvaccination.

Uden personledsagelse

Hvis en hund eller kat ikke er personledsaget, gælder reglerne for kommerciel import af hunde og katte (og eksport) af kæledyr, også selv om dyret ikke skal sælges.

Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for rejse med hund og kat til og fra Danmark.

Eksotiske dyr

Hvis du skal rejse med eksotiske dyr tilrådes du i god tid inden afrejsen at kontakte Miljøstyrelsen.

Washington aftalen

Danmark har tiltrådt konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington aftalen). Internationalt er konventionen bedst kendt som CITES efter den engelske forkortelse af ”Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er det helt forbudt at handle med og indføre visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder etc.

Et kæledyrs pas