Spring til indhold

Apostille-lande

På Haagerkonferencens hjemmeside kan du finde opdaterede lister over de lande, som har tiltrådt Apostille-konventionen. Dokumenter, som har fået en Apostille-påtegning i Udenrigsministeriet, og som skal bruges i et af landene på listerne, behøver ikke en yderligere legalisering på det pågældende lands ambassade i København.

NB: Hvad angår Kina, er det kun Hongkong og Macao, som accepterer Apostille-legalisering uden ekstra påtegning hos Kinas ambassade.

Lande uden for Apostille-konventionen
Skal man bruge det legaliserede dokument i et land, som ikke har tiltrådt Apostille-konventionen, skal man have Udenrigsministeriets underskrift (legalisering) bekræftet af det pågældende lands ambassade.