Spring til indhold

Tvangsægteskab, efterladte ægtefæller og børn

Frygter du at din familie er ved at planlægge et tvangsægteskab eller vil sende dig på genopdragelse i udlandet, og har du brug for rådgivning, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, som har døgnåbent, på tlf.: 33 92 11 12

Konkrete råd i forbindelse med en forestående udlandsrejse:
  • Medbring adresse, telefonnummer og mailadresse på den danske ambassade i landet
  • Fortæl en ven du stoler på, hvor du skal bo i udlandet (præcis adresse eller beskrivelse) og hjemrejsedato, samt hvem vennen skal kontakte, hvis du ikke kommer hjem
  • Medbring dine egne penge
  • Medbring en ekstra hemmelig mobiltelefon med fungerende taletidskort
  • Medbring kopi af dit pas og hjemrejsebillet
  • Udenrigsministeriet og de danske ambassader bistår danske statsborgere og personer med fast bopæl i Danmark i tvangsægteskabssager, sager om genopdragelse i udlandet samt sager hvor ægtefæller, evt. med børn, efterlades i udlandet og af deres ægtefælle hindres tilbagerejse til Danmark, fordi de har fået frataget de nødvendige rejsedokumenter.

Det er dog en forudsætning, at Udenrigsministeriet/ambassaden informeres om en sådan sag fra de pågældende selv eller fra eksempelvis slægtninge, venner eller offentlige myndigheder i Danmark. Bistanden afhænger af, om ambassaden kan komme i kontakt med den person, som befinder sig i en eventuel nødsituation, og sammen med den pågældende kan planlægge sagens videre forløb, hvis han eller hun selv ønsker bistand.

Der foretages en konkret vurdering af løsningsmulighederne i hver enkelt sag under hensyntagen til, at ambassaderne overalt skal respektere opholdslandets lovgivning.

Danskere eller personer med fast bopæl i Danmark bør, inden de rejser til et land, hvor de frygter ægteskab eller genopdragelse mod deres vilje, eller at blive forhindret i at rejse tilbage til Danmark, overveje at kontakte relevante danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, for at orientere om deres situation. Udenrigsministeriets Borgerservice kan vejlede om, hvordan man skal forholde sig, og hvad den danske ambassade i landet kan gøre i tilfælde af en nødsituation.

Ny National strategi mod æresrelaterede konflikter
Regeringen og satspuljepartierne har besluttet at bruge 24 mio. kr. over fire år til at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber og social kontrol. Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold lancerede derfor den 6. juli 2012 en National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Strategien sætter fokus på bedre samarbejde og koordinering mellem myndigheder og organisationer, opkvalificering af fagfolk, en særlig indsats mod genopdragelsesrejser, støtte til de unge, forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse, internationalt samarbejde samt viden og forskning på området. Du kan se Strategien her.

Udrejseblanket
Blanketten her er en hjælp til dig, der ved eller tror, du snart skal rejse til udlandet og er bange for ikke at komme tilbage til Danmark igen. Det kan f.eks. være, du frygter at blive forlovet eller gift mod din vilje i udlandet. Blanketten kan udfyldes og gives til en voksen, du stoler på – f.eks. din lærer. Hvis du ikke er hjemme i Danmark igen til den forventede dato, kan den voksne, du har givet blanketten til, kontakte Etnisk Ung. Etnisk Ung vil så følge op på din situation og kontakte myndighederne, hvis det er nødvendigt. Myndighederne vil undersøge sagen og de muligheder, de har for at hjælpe dig tilbage til Danmark. Du kan se udrejseblanketten her.

Støtte til børn og unge der vender hjem fra genopdragelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet tilbyder ved Etnisk Ung, rådgivningssamtaler ved en psykolog til børn og unge, der er hjemvendt efter et længerevarende ufrivilligt ophold i udlandet. Samtalerne tilbydes bl.a. med henblik på at hjælpe barnet eller den unge til lettere at kunne begå sig i det danske samfund igen og få hjælp til at takle vanskeligheder af social, psykologisk og faglig karakter, der er opstået på grund af opholdet i udlandet.
Kontakt Etnisk Ung på telefon 70 27 76 66

Hotline om genopdragelsesrejser
Udlændinge og Integrationsministeriet tilbyder ved Etnisk Ung, telefonisk rådgivning til børn, unge og fagfolk om genopdragelsesrejser. Hotlinen er døgnbemandet og henvender sig til børn og unge, der frygter at skulle sendes ufrivilligt til udlandet i længere tid, eller som netop er kommet tilbage til Danmark efter et sådant ophold. Hotlinen er ligeledes for fagfolk eller andre, der bliver bekendt med et barn eller ung, der skal sendes eller er på genopdragelsesrejse, eller som gerne vil hjælpe et barn eller ung, der netop er hjemvendt og oplever problemer som følge af rejsen.

Kontakt Etnisk Ung på telefon 70 27 76 66 døgnet rundt. Se mere på Etnisk Ungs hjemmeside  www.etniskung.dk
 

 

Læs mere:

""