Spring til indhold

Arv og skifte i udlandet

Udenrigsministeriet kan bistå med at finde en lokal advokat i udlandet.

Ifølge gældende danske regler skal et dødsbo behandles i det land, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet. En dansk skifteret er således kun kompetent til at behandle et dødsbo, hvis den afdøde havde bopæl i Danmark.

Ifølge Justitsministeriet er en persons bopæl det land, hvor personen selv eller vedkommendes husstand har deres varige hjem, hvor deres ejendele almindeligvis befinder sig, og hvor personen opholder sig, når vedkommende ikke af særlige grunde midlertidigt opholder sig et andet sted (f.eks. på grund af ferie-, studie- eller forretningsrejse, sygdom eller strafafsoning).

Du skal være opmærksom på, at reglerne for arv og skift varierer fra land til land. I nogle lande gælder f.eks. det princip, at der skal skiftes i det land, hvor værdierne befinder sig, uanset hvor afdøde boede. Fast ejendom skal således ofte skiftes i det land, hvor ejendommen ligger.

Det er en retslig afgørelse, om skifteretten anser afdøde for at have bopæl i Danmark efter den danske dødsboskiftelov. Det er skifteretten, der efter ansøgning, træffer afgørelsen om et dødsbo i udlandet kan henvises til behandling ved en dansk skifteret. Læs mere på Domstolenes hjemmeside.

Både i Danmark og i udlandet behandles arv og dødsboskifte af skifteretter, advokater og jurister. Derfor anbefaler Udenrigsministeriet, at du benytter en lokal advokat i forbindelse med en arvesag i udlandet..

De danske ambassader kan hjælpe med at finde en lokal advokat. Hvis Danmark ikke har en ambassade i det pågældende land, kan den ambassade, som dækker landet, formidle kontakt til en evt. dansk honorær konsul i landet, som også kan hjælpe med at finde en lokal advokat.

Du kan finde kontaktoplysninger om de danske ambassader på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvad kan Udenrigsministeriet hjælpe med?

I forbindelse med sager om arv og skifte i udlandet, herunder dødsboer med berøring til udlandet, kan de danske ambassader og honorære konsulater normalt kun henvise og formidle kontakt til jurister, advokater, eftersøgningsbureauer, genealoger, arkiver og lign. i det pågældende land. Dit valg og brug af professionel assistance vil altid være dit eget ansvar og Udenrigsministeriet/de danske ambassader samt honorære konsulater kan ikke drages til ansvar for kvaliteten af den valgte assistance.

Hvis en dansker med bopæl i udlandet ønsker at oprette testamente og ikke kan gøre dette i Danmark, skal vedkommende (i lighed med, hvis det var i Danmark) kontakte en lokal notar i det pågældende land. Udenrigsministeriet udfører ikke notarialforretninger. Udenrigsministeriet kan ikke påtage sig at opbevare eller videreformidle et testamente. Det anbefales, at  testamenter opbevares hos rette myndighed i det land, hvor boet vil blive skiftet.

Du skal være opmærksom på, at de såkaldte lovcertifikater, dvs. officielle udtalelser/attestationer om indholdet af dansk ret, udstedes efter anmodning af Justitsministeriet (e-mail kan sendes til Justitsministeriets insolvensretskontor: jm@jm.dk ; att. Insolvensretskontoret). Udenrigsministeriet er ikke bemyndiget til at udstede lovcertifikater.

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Arvereglerne i EU-landene

Du kan læse mere om arvereglerne i de forskellige EU-lande (samt Kroatien) på hjemmesiden ”Arveret i Europa".

Yderligere oplysninger

Oplysninger og vejledning om de mest almindelige problemstillinger i forbindelse med arv og skifte, herunder i sager med berøring med udlandet kan fås hos følgende danske myndigheder:

Justitsministeriet
Domstolsstyrelsen
Personbogen (bl.a. centralregister for testamenter)
Advokatsamfundet

De vigtigste danske love på området er loven om skifte af dødsboer, retsplejeloven og arveloven. De gældende love kan findes i Retsinformation.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind