Spring til indhold

Sprogtest

 
""

Ansættelsestests

Skal du eller din organisation ansætte en medarbejder til en stilling, der kræver særligt sprogkendskab i dansk eller et fremmedsprog, kan vi teste kandidatens sproglige niveau. På denne baggrund kan vi udarbejde en detaljeret sprogprofil, som klart beskriver kandidatens sproglige færdigheder. Testen vil typisk bestå af en mundtlig og en skriftlig del samt et lytteelement. Testen kan også udarbejdes med særlig henblik på det job, kandidaten skal bestride.

Også inden for sprogtests er vi kreative og fleksible, og vi udvikler gerne nye testprodukter i samarbejde med dig eller din organisation. Kontakt os fx med en beskrivelse af dine behov for sprogtests på telefon 33 92 15 53 eller e-mail sprog@um.dk.

Indplaceringstest i forbindelse med holdundervisning

Vi niveautester alle vores holdkursister inden kursusstart. Niveautesten og den efterfølgende indplaceringssamtale sikrer, at vores kursister indplaceres på det rigtige hold. På denne måde kan undervisningen tilpasses deltagerens sproglige behov samt afdække sprogligt svage sider, mål med kurset og læringsstil. Det er også muligt at bestille en behovsvurdering forud for enetimeforløb og andre former for sprogtræning og -coaching.

I Kompetencecentret tager vi udgangspunkt i den Fælles Europæiske Referenceramme for alle sprogtests.

Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Asiatisk Plads 2 F
1448 København K
Tlf.: 3392 1553
Mail: sprog@um.dk

  

Klik her, hvis du vil ...

> Tilmelde dig et kursus

> Se kursuskalenderen

> Læse mere om vores kurser

> Vurdere dit sprogniveau

> Se vores priser

Tilmelde dig nyhedsbrevet

Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Asiatisk Plads 2 F,
1448 København K


     Tlf. 3392 1553 (hverdage 9-16)

    sprog@um.dk 

     Se kort