Spring til indhold

Debatarrangementer

I uge 34 er alle de danske ambassadører til det årlige ambassadørmøde i København og vil deltage i en række arrangementer i samarbejde med forskellige partnere i Hovedstadsområdet.

Arrangementerne afspejler bredden i Udenrigsministeriets arbejdsområde, og der vil være god mulighed for at debattere med ambassadørerne.

Klik på sektionerne nedenfor for at læse mere om de åbne arrangementer, der finder sted tirsdag den 20. august 2019 i tidsrummet kl. 16.30-18.00.

Der er tilmelding til de enkelte arrangementer nedenfor. Vær opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Civilsamfundet mellem trolde og cyber-terrorister

Internettet skaber hidtil usete muligheder for civilsamfundsdeltagelse og inddragelse. Men der er også en mørk side. Sociale medier misbruges og manipuleres til at stigmatisere udsatte grupper og sprede falsk information. Aktivister udsættes for overvågning ved hjælp af teknologier til ansigtsgenkendelse og civilsamfundets råderum indskrænkes som konsekvens af lovning, der skal bekæmpe terrorisme og cyberangreb. Og vi har over de seneste år oplevet, at platformene selv ikke har levet op til det samfundsansvar, der følger med global rækkevidde og indflydelse. Kom og vær med når de danske ambassadører i Ukraine og Tanzania udlægger teksten sammen med Danmarks (og verdens) første tech-ambassadør. Vi ser frem til en spændende diskussion om Danmarks indsats for at skabe plads og råderum for civilsamfundet – og borgere i almindelighed - på internettet.

Tilmelding senest 19. august ved hmcstud@um.dk.

Klima, skrøbelighed og konflikt

Klimaforandringer sætter livsvigtige ressourcer under pres, såsom vand og mad, og øger risikoen for fødevareusikkerhed og fordrivelse. Mange af de steder sker udviklingen i skrøbelige kontekster præget af konflikt, hvor stater har begrænset mulighed for at hjælpe en befolkning, der i forvejen er udsat. Kom med, når danske ambassadører fra Afghanistan, Uganda og Etiopien fortæller, hvordan Danmark sammen med Dansk Røde Kors arbejder for at mindske klimarelateret skrøbelighed.
Efter en introduktion til udfordringer og indsatser i de tre lande, vil i have mulighed for at deltage i et interaktivt klima-spil ”Decisions for seasons” og prøve kræfter med beslutningstagning under uforudsigelige omstændigheder. Herefter vil der være mulighed for i arbejdsgrupper at gå i dialog med og stille spørgsmål direkte til de tre ambassadører om, hvordan vi bedst bidrager til at løse de komplekse udfordringer, vi står overfor i lande præget af både klimaforandringer og konflikt. Afslutningsvis vil vi samle op på de erfaringer og anbefalinger eftermiddagen har frembragt.
Både Røde Kors i Danmark og Udenrigsministeriet arbejder sammen med partnerorganisationer på at finde langsigtede løsninger på de voksende udfordringer affødt af klimaforandringerne og afledte ændrede vejrforhold.

Tilmelding senest den 13. august 2019 til Dansk Røde Kors: EMKRU@RODEKORS.DK

Unges udfordringer i Mellemøsten

#Diplomatkaffe: Gå i dialog med tre af Danmarks ambassadører i Mellemøsten og Nordafrika
Fyraftensmøde med Danmarks ambassadører i Libanon, Algeriet og Marokko om unges mulighe-der og udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika
For et lille årti siden mobiliserede unge i Mellemøsten og Nordafrika sig gennem demonstrationer og oprør og var med til at starte Det Arabiske Forår. På trods af kampen for bedre levevilkår og demokratiske rettigheder er der stadig i dag en række udfordringer for unges deltagelse i sam-fundet herunder fattigdom, arbejdsløshed og lige rettigheder. Den vilje og de visioner, som de unge demonstrerede under Det Arabiske Forår, lever dog stadig i bedste velgående. Med de unges entreprenørskab og handlekraft er der et stort potentiale for udviklingen af et fundament for en mere retfærdig og fredelig fremtid i regionen.

I forbindelse med det årlige ambassadørmøde i Danmark er DUF vært for et offentligt arrange-ment om unge i Mellemøsten og Nordafrika. Du får mulighed for at møde Nikolaj Harris, Dan-marks ambassadør i Marokko, Merete Juhl, ambassadør i Libanon (som også dækker Jordan og Syrien) og Vanessa Vega Saenz, tiltrædende ambassadør i Algeriet (som også dækker Tunesien). De danske ambassadører vil udveksle førstehåndsberetninger fra deres hverdag som diplomat i en region i konstant forandring. Derudover vil de i dialog med deltagerne give deres perspektiver på unges muligheder og udfordringer i regionen.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Udenrigsministeriet, der gennem Dansk-Arabisk Part-nerskabsprogram (DAPP) engagerer danske civilsamfundsaktører i partnerskaber i Mellemøsten og Nordafrika. Unges deltagelse og indflydelse er et tværgående fokus i DAPP.

Tilmelding kan ske hos DUF

Geopolitisk topmøde: Hvad er Danmarks svar på handelskrig, geopolitisk rivalisering og handelsopbremsning?

Geopolitisk rivalisering mellem USA og Kina, handelskrig, voksende protektionisme og lavere vækst i verdenshandlen påvirker Danmarks økonomiske vilkår som en lille, åben økonomi. Danmarks virksomheder mærker effekten direkte ude på de globale markeder, men der er i lige så høj grad tale om, at det stiller nye krav til Danmarks og EU’s handelspolitik som del af den samlede udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Det er svært nok at få præsident Trump og præsident Xi til at mødes. PensionDanmark, tænketanken Axcelfuture, Det Udenrigspolitiske Selskab og Udenrigsministeriet prøver det næstbedste og inviterer til geopolitisk topmøde med to af Danmarks diplomatiske frontkæmpere, nemlig Danmarks ambassadør i Washington, Lone Dencker Wisborg, og Danmarks ambassadør i Beijing, Anders Carsten Damsgaard.

Vi benytter lejligheden til at koble Danmarks handelspolitiske ageren sammen med erhvervslivets strategiske opgave: at manøvrere i en verden under forandring. Derfor har vi inviteret topchef i Lundbeckfonden Lene Skole og topchef i DSV Jens Bjørn Andersen, så vi også hører erhvervslivets svar på udfordringerne, og hvordan de mener, at Danmarks skal agere handelspolitisk.
 
Moderatorer vil være direktør Charlotte Flindt Pedersen fra DUS og direktør Joachim Sperling fra Axcelfuture.

Tilmelding til Pension Danmark

FN’s Menneskerettighedsråd – Kan det noget?

FN’s Menneskerettighedsråd – Kan det noget?

Danmark indtrådte i januar som medlem af FN’s Menneskerettighedsråd i en tid, hvor menneskerettighederne er under stigende pres i en ændret global kontekst. Rådet er platform for store værdipolitiske sværdslag når det kommer til fremme af normative dagsordner til beskyttelse af f.eks. kvinders og pigers rettigheder eller civilsamfundets råderum, og er samtidig slagplads i kampen for at adressere alvorlige landespecifikke menneskerettighedskrænkelser, når de forekommer.
 
 Udenrigsministeriet byder i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder velkommen til en debat om Menneskerettighedsrådet, det danske medlemskab (2019-21) og det danske arbejde med menneskerettigheder. Her stilles skarpt på Rådets handlemuligheder, -kraft og –vilje til at fremme menneskerettighederne globalt. Gør Rådet som aktør en egentlig forskel eller bør opgaven i stedet løftes af andre dele af FN, herunder Sikkerhedsrådet? Er 2030-dagsordenen vigtigere end menneskerettighederne? Har Rådet overhovedet legitimitet, når grove menneskerettighedskrænkere sidder som medlemmer? Og hvordan arbejder Danmark med menneskerettigheder uden for Rådet?

Panel: Danmarks ambassadører til: FN i Geneve (Morten Jespersen), Bangladesh (Winnie Estrup Petersen) og Ramallah (Nathalia Feinberg) med moderator Eva Grambye, vicedirektør, IMR.

Tilmelding kan ske via Institut for Menneskerettigheder

Nye vinde i EU: Danmarks placering, alliancer og udfordringer

Godt tre måneder før en ny EU-Kommission tiltræder, inviterer Udenrigsministeriet i samarbejde med Tænketanken EUROPA og Altinget til refleksion over EU's fremtid og politiske retning de næste fem år. Med Europa-Parlamentsvalg, ny Kommission og ny strategisk dagsorden har 2019 på mange måder været et afgørende år for EU. Herhjemme har vi fået en ny regering, der skal fastlægge sin europapolitiske kurs. I selskab med de danske ambassadører fra tre af Europas knudepunkter vil vi debattere under overskriften ” Nye vinde i EU: Danmarks placering, alliancer og udfordringer ”
Vi har inviteret tre af Danmarks ambassadører til at give et kig ind bag kulisserne i de svære sager, som EU står over for. Kom og mød Friis Arne Petersen, Danmarks ambassadør i Tyskland, Michael Starbæk, Danmarks ambassadør i Paris og Kim Jørgensen, Danmarks faste repræsentant ved EU. 
Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K
Dato og tid: Tirsdag den 20. august kl. 16.30-18.00
 
Tilmeldingen lukket pga. maksimalt deltagerantal er opnået.

Hvilken fremtid har Syrien?  - de eksterne aktørers rolle

Eksterne magter spiller en afgørende rolle i Syrien. Iran og Rusland har gennem massiv militær og økonomisk støtte opretholdt styret i Damaskus. Moskva har sat sig i spidsen for flere diplomatiske initiativer og lokale våbenhvileaftaler, mens Teheran har sikret sig varig indflydelse i Syrien ved hjælp af Shia militser og støtte til lokale syriske styrker.

På modsatte side huser Tyrkiet den syriske opposition og har tropper og lokale styrker i det nordlige Syrien, der kan bekæmpe kurdiske gruppers indflydelse. Ankara har også samarbejdet med Rusland om den skrøbelige de-eskaleringsaftalen for Idlib. Officielt har Israel siden begyndelsen af krigen ført en neutralitetspolitik, men under radaren har Israel blandt andet haft kontakt til de syriske oprørsgrupper og jævnligt angrebet Iran og Hizbollah inde i Syrien.

Med tiltagende spændinger i Golfen og mellem USA og Iran kan Israel blive yderligere involveret. Disse fire lande er med andre ord afgørende for Syriens fremtid, men de har konfliktende interesser og perspektiver på Syrien.

I dette seminar vil de fire danske ambassadører fra henholdsvis Moskva, Ankara, Teheran og Tel Aviv give hver deres bud på de eksterne aktørers rolle set fra de respektive hovedstæder. Hvordan ser de forskellige magter på Syriens fremtid, og hvilke muligheder eksisterer der for deeskalering, magtdeling og en eventuel fred?
Talere
Carsten Søndergaard, Danmarks ambassadør i Rusland, UM
Svend Olling, Danmarks ambassadør i Tyrkiet, UM
Danny Annan, Danmarks ambassadør i Iran, UM
Charlotte Slente, Danmarks ambassadør i Israel, UM
Kristian Fischer, direktør, DIIS
Helle Malmvig, seniorforsker, DIIS

Læs mere hos DIIS her.  
Maksimalt antal tilmeldte er opnået, skriv op til venteliste.

Sikkerhedspolitiske dynamikker i Nordøstasien

Arrangeret i samarbejde med Udenrigsministeriet, Det Udenrigspolitiske Selskab og Det Krigsvidenskabelige Selskab
Stigende sikkerhedspolitiske spændinger i Nordøstasien – hvad betyder det for Danmark?

Nordøstasien er en region præget af stigende sikkerhedspolitiske spændinger og en markant militær opbygning. Langvarige uløste konflikter på Koreahalvøen, i Taiwan Strædet og i det Syd- og Østkinesiske Hav har de senere år fået fornyet aktualitet. Det sker på baggrund af en kompleks og uforudsigelig blanding af indenrigspolitiske, regionale og globale udviklinger. Vigtigst er den intensiverede strategiske rivalisering mellem USA og Kina, der særligt udspiller sig i Nordøstasien, hvor Kina nu for alvor udfordrer USA som den dominerende stormagt både økonomisk og militært. Fra amerikansk side har Trump-administrationen i hvert fald retorisk sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt USA reelt føler sig forpligtet af de amerikanske alliancer, partnerskaber og aftaler i regionen. Denne tvivl har skabt stor usikkerhed hos de øvrige regionale stater, fx Japan og Sydkorea, der har stærke økonomiske interesser i at sikre et godt forhold til Beijing. Washington derimod har udpeget Kina som USA’s største strategiske rival og forsøger i stigende grad at lægge pres på amerikanske allierede om at støtte op om den dagsorden.

Hvad er det, der er på spil i Nordøstasien? Hvad betyder de stigende sikkerhedspolitiske spændinger i regionen for Danmark? – hvilke nye krav og pres kan forventes på dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik? Og hvordan kan vi bedst håndtere dem?

Kom til åben debat og Q&A med Forsvarsakademiet og de danske ambassadører i regionen tirsdag d. 20. august kl. 17:00-18:30.

Tilmelding senest d. 15. august til Yakup Yurt på mail: yayu@fak.dk

Udviklingen af Strategisk Partnerskab med Indien

On 20 August, Asia House together with the Danish Ministry of Foreign Affairs will be hosting an event on Denmark-India relations. India is the world’s largest democracy, and one of the fastest growing economies globally, as well as the sixth largest economy in the world, and the third largest in terms of purchasing power. As the Indian economy continues to grow, India’s role as a global superpower is increasingly solidified. Denmark’s bilateral relations with India are advancing rapidly. The long-term ambition is to develop a strategic partnership in the likes of what Denmark already has with four other leading nations in Asia. Register for the event to hear more about the development in the cooperation between Denmark and India, and how the private sector can be a part of this.

The event will be held in English.

For registration please visit Asia House website.

Migration og udvikling i Afrika

Afrika vokser – migration og udvikling på kontinentet med verdens yngste befolkning

Afrikas befolkning forventes fordoblet til 2,5 mia. frem mod 2050. Samtidig vil en tredjedel af verdens unge bo i Afrika i 2050. Allerede i 2017 var 60 % af befolkningen under 25 år.

Det skaber både muligheder og udfordringer. Generelt står de afrikanske lande over for en opgave med at skabe jobs til den voksende befolkning, især de unge. Samtidig er det afgørende at sikre bl.a. ligestilling, kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, uddannelse, retssikkerhed og god regeringsførelse.

Hvis disse problemstillinger ikke adresseres, vil et voksende antal afrikanere foretage den farefulde rejse mod nord. Ifølge IMF kan migration fra Afrika syd for Sahara til OECD-lande tredobles fra 6 mio. i 2013 til 18 mio. i 2040.

Dette rejser en række spørgsmål til Danmarks og EU’s engagement i Afrika. For hvordan sikres en fremtid i Afrika for kommende afrikanske generationer?

Få en helt unik mulighed for at møde de tre danske ambassadører Marianne Kress (Mali), Mette Knudsen (Kenya) og Tomas Anker Christensen (Egypten) samt Mette Fjalland fra FN’s udviklingsorganisation UNDP og Pernille Fenger fra FN's befolkningsfond UNFPA i FN Byen i København, når de deler ud af erfaringer og syn på Afrikas fremtid.

Der er p.t. ikke flere ledige pladser, for at komme på venteliste klik her.

Dansk sikkerhedspolitik under forandring

Det sikkerhedspolitiske landskab er i bevægelse: Cybertrusler, fornyet stormagtsrivalisering og terror er blot nogle af de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står over for. Men hvordan sikrer man en balanceret tilgang til nye trusler i en stadigt mere kompleks verden? Ligger Danmark rigtigt set i lyset af bl.a. Trump og Brexit, og hvad med forsvarsforbeholdet?

Disse og flere spørgsmål har du nu muligheden for at diskutere med fire danske ambassadører.

Panel:
Liselotte Plesner, ambassadør i NATO
Lars Bo Larsen, ambassadør og repræsentant ved EU’s Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité
Henrik B. Hahn, ambassadør og souschef i Washington D.C.
Lars Thuesen, ambassadør i London

Læs om arrangementet her.

Tilmelding kan ske hos CMS.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind