Spring til indhold

Lidegaard: Vi skal støtte Georgiens europæiske kurs

14.04.2015  05:59

Udenrigsministrene fra Danmark, Sverige og Polen er i dag på fælles besøg i Tbilisi, Georgien. Formålet er at vise opbakning til landets pro-europæiske kurs, men samtidig understrege at tættere samarbejde med EU også forpligter Georgien til at styrke demokratiske principper.
 
Et fælles dansk-svensk-polsk besøg skal støtte Georgien i en vanskelig tid og bidrage til at fastholde Georgiens europæiske reformkurs. De tre lande er alle dybt engagerede i udviklingen i Georgien, blandt andet planlægger Danmark et nyt program for energieffektivisering og bæredygtig energi i landet.
 
"For et land som Georgien er det afgørende at blive mere selvforsynende på energiområdet, så landet kan agere mere frit i sin sikkerheds- og udenrigspolitik. Derudover står reformer, der skal sikre større energieffektivitet helt centralt i de aftalte forpligtelser med EU. Det er Danmark perfekt placeret til at hjælpe med," siger Martin Lidegaard.
 
Georgien blev i foråret 2014 udnævnt til nyt prioritetsland under den danske naboskabsstrategi, og besøget er udenrigsminister Martin Lidegaards tredje besøg til Tbilisi på 12 måneder. De tre udenrigsministre skal mødes med regeringen, oppositionen såvel som repræsentanter for civilsamfundet for at drøfte landets politiske udvikling samt minoritets- og menneskerettighedssituationen.
 
"Besøget er en klar understregning af Georgiens store betydning for Danmark og EU. Vi ønsker at vise vores støtte til landets stædige fastholden af sin europæiske kurs trods pres og straffeaktioner fra Rusland. Men vi ønsker også at påpege nogle af de områder, hvor der er behov for forbedringer," siger Martin Lidegaard med henvisning til EU's bekymringer for politisk indblanding i retsvæsenet og et stort antal sigtelser og fængslinger af oppositionspolitikere.
 
Med associeringsaftalen med EU, der blev indgået i juni sidste år, har Georgien bl.a. fået større forpligtelser til at styrke retsstatsprincipper og sikre en adskillelse af den udøvende og den dømmende magt.
 
Baggrund:
Georgien har undergået en markant positiv politisk udvikling, illustreret ved de fredelige demokratiske magtoverdragelser ved parlamentsvalget i 2012 og præsidentvalget i 2013. Der er imidlertid stadig udfordringer. I retsvæsenet er der behov for en mere klar adskillelse af den udøvende og dømmende magt, ligesom der er bekymring for det meget polariserede forhold mellem regering og opposition.
Samtidig står Georgien over for dét, der i Tbilisi betegnes som Ruslands de-facto annektering af de to udbryderrepublikker, Abkhasien og Sydossetien. Rusland har for nylig indgået aftaler om ”alliance og integration” med begge udbryderrepublikker. Aftalerne vil, såfremt de implementeres, indebære overdragelse til Rusland af centrale kompetencer på bl.a. sikkerhedsområdet: Fælles militære styrker under fælles kommando, at abkhasere/sydossetere får ret til at tjene i de russiske styrker i udbryderrepublikkerne og ubegrænset bevægelsesfrihed over grænsen til Rusland. Ruslands aftale med Sydossetien vil endog betyde, at udbryderrepublikkens sikkerheds-, grænse- og toldmyndigheder underlægges russiske ministerier. Abkhasien og Sydossetien anerkendes kun af Rusland, Venezuela, Nicaragua og Narua, en østat i Stillehavet.
 
For yderligere information kontakt:
Særlig rådgiver Marlene Lyhne Sørensen +452085 3028