Spring til indhold

Handlingsplaner

Oversigt over handlingsplaner til bekæmpelse af vold i nære relationer.

Siden 2002 har en række nationale handlingsplaner til bekæmpelse af vold i nære relationer suppleret og bidraget til at udvikle og forbedre den permanente indsats.

I handlingsplanerne er der blevet sat særligt fokus på en række problemområder, blandt andet tværfagligt samarbejde, viden og statistik, træning af fagfolk og særligt udsatte grupper.

Oversigt over handlingsplanerne

National handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer 2014

National handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer 2010-2012

National handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer 2005-2008

National handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer 2002

National action plans

Measures to combat violence in the family and in intimate relations 2014