Spring til indhold

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen vil have regelforenklinger til fiskerne

18.06.2018  16:06
EU-Kommissionen har fremlagt forslag til ny kontrolforordning, der blev drøftet på fiskerirådsmøde i Luxembourg i dag, men det er uklart om forslaget lever op til intentionen om regelforenkling.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen ønsker forenklinger i de nye regler, så fiskerne ikke pålægges flere byrder, men tværtimod får lettet de administrative byrder. Derfor kræver ministeren at Kommissionen udarbejder en liste over både nye regler og forenklinger i forslaget.  

”Gennem årene er der blevet lagt lag på lag på lag i reglerne for fiskerikontrol. Kontrollen skal være effektiv og reglerne skal overholdes. Men det må ikke blive en regeljungle, som ingen kan finde hoved og hale i, og de forskellige registreringer skal give mening. Vi skal ikke belaste fiskerne med unødigt bureaukrati” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Som forslaget er nu, er det uklart om forslaget lever op til intentionen om at forenkle reglerne. Kommissionen foreslår for eksempel, at vejning af fisk skal ske umiddelbart efter landing og samtidig foreslås den nuværende undtagelse for vejning af søpakket fisk fjernet. Søpakket fisk, der bliver vejet om bord på fartøjet, skal med det nye forslag så vejes igen ved landing. Det medfører flere regler og et værditab på grund af den ekstra håndtering af fisken.

”Kommissionens intention er at forenkle, men når vi dykker ned i forslaget ser vi desværre, at det også indeholder nye regler for eksempelvis vejning af fisk, det rekreative fiskeri og mindre både. Og flere regler er jo ikke at forenkle. Derfor har jeg i dag bedt Kommissionen om at komme med en liste over både nye regler og forenklinger, så vi sikrer os, at der ikke bliver pålagt fiskerne mere bureaukrati” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Forslaget lægger op til modernisering af kontrollen, blandt andet gennem øget digitalisering og kameraovervågning. Målet er, at udfase papirregistreringer. Endelig foreslår Kommissionen skærpede sanktioner for overtrædelser.  

Der er bred opbakning blandt de øvrige EU-lande bred til Danmarks ønske om at forenkle reglerne for fiskerikontrol. De nye regler skal nu forhandles i Rådet og Europa-Parlamentet.

Kontakt

Presserådgiver Anna Munck tlf. 61 97 90 33Seneste nyt

    Se alle