Spring til indhold

Vækst via eksport – strategi og handlingsplaner

Regeringens strategi for Tyskland og handlingsplaner for USA, Japan og Tyskland

Regeringen har fokus på både de nye vækstmarkeder, og de vigtigste traditionelle markeder.  

Der blev i 2014 lanceret handlingsplaner og initiativkataloger for USA og Japan, som for dansk erhvervsliv er to af de største volumenmarkeder uden for Europa, samt for Tyskland.

I 2016 lancerede regeringen en strategi for Tyskland, som sammenfatter den samlede strategiske ramme for Danmarks økonomiske samarbejde med Tyskland.

Hovedelementerne i strategien er:
- Styrkelse af rammerne for dansk erhvervslivs adgang til Tyskland, særligt Sydtyskland
- Særligt fokus på små og mellemstore virksomheder
- Styrkelse af myndighedssamarbejdet
- Styrkelse af samarbejde om vækst og beskæftigelse i grænseregionen
- Målrettede tiltag til styrkelse af tyske sprogkompetencer

Fokus i handlingsplanerne er på eksport, investeringer og innovation.

Se strategien for Tyskland samt handlingsplanerne for USA, Tyskland og Japan her:

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til The Trade Council