Spring til indhold

CETA - Toldfri handel med Canada

Danske virksomheders adgang til det store land med mere end 35 millioner købestærke forbrugere blev lettet den 21. september 2017. Danmark og Canada kan nu handle næsten alle varer toldfrit med hinanden. Bliv klogere på, hvordan din virksomhed kan drage fordel af EU's nye frihandelsaftale med Canada og få nye muligheder på det canadiske marked.

 

Den 21. september 2017 trådte EU’s frihandelsaftale med Canada (den såkaldte CETA-aftale) midlertidigt i kraft. Fra den dato blev det muligt for danske virksomheder at handle næsten alle varer toldfrit med Canada.

MEN: Danske virksomheder og deres kunder i Canada opnår kun toldfordelene ved CETA, hvis virksomheden bliver registreret som eksportør i det såkaldte REX-system. Og det skal ske senest d. 31. december 2017.

Virksomheder, som i dag er godkendte eksportører, kan anvende deres godkendte eksportørnummer indtil årets udgang, men fra den 1. januar 2018 er en registrering i det elektroniske ’Registreret Eksportør System’ (REX) den eneste måde, hvorpå danske virksomheder kan drage nytte af de forbedrede samhandelsvilkår mellem Canada og Europa. Registrer din virksomhed nu, hvis du ikke allerede har gjort det via dette website: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2241594. Det kræver blot, at du udfylder en simpel blanket og indsender denne til SKAT.

Som REX-registeret dansk virksomhed kan du sælge langt de fleste varer toldfrit til canadiske kunder og importere toldfrit fra Canada. For nogle varetyper – primært visse fødevarer – vil der være tale om en gradvis udfasning af tolden, mens mange varer allerede nu slet ikke pålægges told. Aftalen fjerner desuden en række ikke-toldmæssige barrierer for danske virksomheder. Eksempelvis øges adgangen til at byde på offentlige udbud i Canada, ligesom det bliver lettere at levere tjenesteydelser på det canadiske marked.

Udenrigsministeriet står klar til at hjælpe danske virksomheder med at drage fordel af CETA-aftalen. Kontakt Told- og Eksportteknik i Handelspolitisk Kontor i Udenrigsministeriet i København for at modtage eksportrådgivning om CETA (eksportteknik@um.dk, telefon: 33921422).

Du kan også tage kontakt til det danske generalkonsulat i Toronto eller ambassaden i Ottawa. Her er der rådgivere, der har stort kendskab til det canadiske marked – se mere her: http://canada.um.dk/en/the-trade-council/

Yderligere information om aftalen:

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet