Spring til indhold

Prioritetsplaner

Regeringen fremlægger hvert år, sammen med finanslovsforslaget, publikationen ”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter”.

Regeringen fremlægger her sine udviklingspolitiske prioriteter for 2019. Regeringens forslag til finanslov for 2019 fortsætter arbejdet med at målrette, udvikle og styrke Danmarks udviklingssamarbejde. Et udviklingssamarbejde, der viser det medansvar, som Danmark påtager sig for omverdenen og som gør en forskel for at skabe en bedre, mere fri, rig og tryg verden.
I publikationen fremhæver regeringen hovedbudskaber i sit finanslovsforslag for 2019 for udviklingssamarbejdet. Ligeledes indeholder publikationen tabeller over prioriteringen af midlerne i 2019-2022.

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2019


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk