Spring til indhold

Evalueringsprogram

Danidas evalueringer skal over tid dække et bredt udsnit af den officielle danske udviklingsbistand, herunder forskellige geografiske og tematiske områder samt forskellige bistandsmodaliteter. 

Evalueringskontoret arbejder ud fra et toårigt program, der udarbejdes og løbende revideres på baggrund af diskussioner med blandt andet Udviklingspolitisk Råd (UPR) og Danidas øverste ledelse, danske repræsentationer og deres partnere, relevante kontorer i Danida samt interesserede i den danske ressourcebase. Den løbende dialog har til formål at sikre, at de evalueringer der gennemføres er relevante for det udviklingsfaglige samarbejde.

Udviklingsministeren oversender hvert år evalueringsprogrammet til Folketingets Udenrigsudvalg for evt. kommentarer. Det sker samtidig med, at der aflægges beretning om evalueringsvirksomheden for det foregående år. På denne side findes de seks seneste evalueringsprogrammer og redegørelser. Tidligere programmer og redegørelser kan fås ved at rette henvendelse til Evalueringskontoret.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk