Spring til indhold

Ansøgningsskemaer og vejledning

Læs først under "Retningslinjer m.v.". Her finder du også reglerne for landevalg

Retningslinjerne med bilag, som bl.a. giver en gennemgang af ansøgningsskemaet, bedes læst, før et ansøgningsskema åbnes og udfyldes - se under Retningslinjer m.v..   

Online ansøgning - skemaerne skal udfyldes på dansk

Ansøgninger til Udenrigsministeriets Oplysningspulje skal indgives elektronisk for at sikre en bedre administration af bevillingen. Det betyder også, at skemaet automatisk lukker, hvis det ikke har været aktiveret inden for en bestemt tid. Det tilrådes derfor at notere skemaets unikke ID-nummer og at gemme data undervejs. Skemaet kan lukkes og genåbnes ved at taste ID-nummeret ind i ID-feltet nedenfor. Den færdige ansøgning indsendes online, og der er således ikke behov for at indsende den pr. mail efterfølgende.

For projekter, u-lands-tv-puljen eller omvendte rejsestipendier skal der kun indsendes én ansøgning, selvom flere personer er sammen om projektet. I så fald beslutter man selv, hvem der er ansvarlig for projektets gennemførelse og regnskabsaflæggelse. Såfremt flere er sammen om oplysningsaktiviteterne, skal man angive dette i ansøgningsskemaet under rubrikken "samarbejde med andre".

Ved rejsestipendier, må der kun være én ansøger pr. ansøgningsskema. Hvis to personer ønsker at søge et rejsestipendium til det samme projekt, skal begge indsende en ansøgning. I ansøgningerne skal det beskrives, hvordan de to ansøgere har forskellige roller i, og bidrag til, projektet.  

Formidlingsaftaler

Der bør vedhæftes relevante formidlingsaftaler, der understøtter udbredelsen af de planlagte oplysningsaktiviteter og/eller oplysningsmateriale, idet Bevillingsudvalget lægger stor vægt på såvel formidling som markedsføring. Desuden bør der vedlægges et detaljeret budget og en finansieringsplan, idet oplysningsprojekter over Udenrigsministeriets Oplysningspulje som udgangspunkt ikke fuldfinansieres.  

Husk at notere skemaets ID-nr.

Udenrigsministeriets persondatapolitik

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger jf. persondataforordningen, når du indsender en ansøgning til Oplysningspuljen.

NYT: Der er midlertidigt lukket for ansøgninger til alle kategorier undtagen rejsestipendier på grund af udvikling af nye ansøgningsskemaer. 

Ansøgningsskemaer

NB: Det tilrådes, at der kun vedhæftes pdf-filer, og der skal kun vedhæftes relevante bilag i begrænset omfang.

Der må ikke vedhæftes bøger, manuskripter eller lignende store filer, og de samlede bilag inkl. ansøgningsskema må ikke overstige 5 mb.

Navnet på de vedhæftede filer må ikke indeholde tegn som disse: % & " / ( ) : ;

Gemte ansøgninger (kladder) kan hentes igen ved at indtaste skemaets unikke ID-nr. i feltet nedenfor.  

Såfremt du får problemer med ansøgningsskemaet, kan du sende en mail til oplysningspuljen@um.dk eller ringe til fuldmægtig Kathrine Dalsgaard på tlf. 33 92 13 81. Telefontid er mandag og torsdag fra 9.30 til 11.30. 

 
ID:

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk