Spring til indhold

Ansøgningsfrister

For oplysningsprojekter, herunder tv-produktioner er der faste, årlige ansøgningsrunder. Støtte til rejser og til besøg fra et udviklings-/vækstland kan søges løbende

Ansøgningsfrister:

Næste ansøgningsfrist er mandag d. 1 april 2019 inden midnat. Denne runde omfatter både 2. og 3. ansøgningsrunde 2019.

Ansøgningsfristen i september vedrører 1. ansøgningsrunde 2020 (dato meldes ud primo 2019).

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier:

Der er løbende ansøgningsfrister, men der skal påregnes en sagsbehandlingstid på en måned fra modtagelse af ansøgning til bevilling/afslag.

I særligt hastende tilfælde, hvor der opstår en akut situation i et udviklings-/vækstland, kan sagsbehandlingstiden være kortere. Det anbefales at sende en orienterende mail til oplysningspuljen@um.dk.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk