Spring til indhold

Omfanget af misbrug med dansk bistand

I 2017 fremsendte Udenrigsministeriet i alt 61 afsluttende underretninger til Rigsrevisionen om sager vedrørende mistanke om eller konstateret misbrug af dansk udviklingsbistand. Samtidig blev Rigsrevisionen underrettet om 57 nye sager.

Ud af de 61 afsluttede sager blev 13 sager afsluttet med tab. I 2017 konstaterede Udenrigsministeriet et samlet tab på ca. 2,0 mio. kr. som følge af korruption, svindel, misbrug eller andre typer af uregelmæssigheder vedrørende dansk udviklingsbistand. Størrelsen af den samlede danske bistand fremgår af hjemmesiden for OpenAid

48 af de 61 sager blev afsluttet uden tab, enten fordi sagerne efter endt undersøgelse viste sig at være baseret på en ubegrundet mistanke, eller fordi pengene blev betalt tilbage til Danida eller dækket fra partners side.

I sager med tab gælder generelt, at tabene varierer beløbsmæssigt fra nogle få tusinde danske kroner til flere hundrede tusinder kroner. I enkelte tilfælde kan der være tale om større milliontab. I 2017 blev 8 ud af 13 sager afsluttet med tab under 100.000 kr. og ingen af de afsluttede sager havde et milliontab.

Når Udenrigsministeriet bliver opmærksom på mistanke om misbrug af danske midler, underrettes Rigsrevisionen. Rigsrevisionen bliver derefter løbende holdt underrettet om de enkelte sagers udvikling indtil sagerne afsluttes, enten med et tab, med at midlerne er betalt tilbage eller ved at mistanken om misbrug er annulleret. Udviklingen i antallet af nye og afsluttede sager fremgår af nedenstående tabel.

Sager rapporteret til Rigsrevisionen i de seneste seks år:

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antal sager primo

72

60

80

87

101

99

109

Nye sager

48

81

66

64

53

64

57

Afsluttede sager

60

61

59

50

55

54

61

Antal sager ultimo

60

80

87

101

99

109

105

Sager afsluttet med tab

16

19

13

10

11

13

13

Total tabt beløb (mio. DKK)

3,1

1,6

1,1

2,5

2,2

3,5

2,0

Se link til underretningsskrivelser i venstre side.

Via links i venstre side findes endvidere oplysninger om de særlige forhold, der gør sig gældende for den multilaterale bistand og budgetstøtten, samt årlige oversigter over afsluttede sager. (Opdateret februar, 2018)

 

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk