Spring til indhold

Strategisk sektorsamarbejde

De strategiske sektorsamarbejder gennemføres af danske myndigheder i fællesskab med de tilsvarende myndigheder i samarbejdslandene.

Udvælgelse af sektorer/brancher til etablering af strategisk sektorsamarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i samarbejdslandene er sket i en iterativ proces baseret på en screening af international efterspørgsel efter samarbejde med Danmark, som de danske ambassader har gennemført, og en runde interessetilkendegivelser for at indgå i samarbejde fra danske fagministerier. Både ambassadernes screening og ministeriernes interessetilkendegivelser er baseret på erfaring med samarbejde og vurdering af potentiale i forhold til at fremme bæredygtig og ansvarlig vækst, job og velfærd i de udvalgte lande og på muligheden for positive afledte effekter for dansk erhvervsliv samt vækst og beskæftigelse i Danmark.

Den konkrete rolle for de danske myndigheder i de kommende år må forventes at variere fra land til land, fra sektor til sektor og ikke mindst over tid, afhængig af hvor veletableret en relation, der er til myndighederne i landet. I de indledende faser vil de danske myndigheder skulle medvirke til at skabe kendskab til dansk viden og erfaringer, herunder til dansk erhvervsliv. Myndighederne vil også medvirke til at vurdere, hvorledes dansk viden og erfaringer kan svare på den identificerede efterspørgsel, herunder hvordan danske løsninger skal tilpasses, så de passer til lokale forhold og lokal kapacitet. Den relevante danske myndighed vil derfor kunne modtage midler fra puljen til at opbygge og gennemføre samarbejdet f.eks. gennem kortsigtede, målrettede indsatser, som kan bane vejen for det langsigtede myndighedssamarbejde og for øvrig inddragelse af dansk ekspertise og teknologi. Det kunne f.eks. være til at gennemføre besøgsrejser, workshops eller analyser. 

Når relationen til en lokal myndighed har opnået en tyngde og tillid, som kan bære et mere forpligtende samarbejde, er forventningen, at der etableres et langsigtet sektorsamarbejde. Formålet hermed vil være at opbygge kapacitet og støtte myndighederne i landet med at iværksætte politiktiltag, forbedre rammevilkår, udarbejde lovgivning, regulativer, systemer m.v., der forbedrer sektorens bidrag til ansvarlig og bæredygtig vækst, job og velfærd i landet og samtidig åbner for øget økonomisk aktivitet på et område, hvor danske virksomheder har særlige konkurrencefordele for at levere viden, ydelser og produkter på kommerciel basis med positiv effekt for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Selve den fagtekniske rådgivning fra den danske myndighed må forventes at indebære længere eller kortere ekspertudsendelser til landet. Den danske myndighed skal stille medarbejdere med de relevante faglige profiler til rådighed herfor gennem kortere eller længere ophold i landet. Puljen vil stille ressourcer til rådighed for de danske myndigheder, således at de kan levere den efterspurgte faglige rådgivning gennem tids- og opgavebegrænsede kontrakter og uden anvendelse af egen lønsum. Myndigheden kan derved kompensere for de personaleressourcer, der indgår i samarbejdet og ikke varetager den normale opgaveportefølje.

Flere fagministerier er i gang med at forberede ansøgningerne til de langsigtede sektorsamarbejder.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Kontakt

Sekretariatet for Myndighedssamarbejde

 

tlf. 33 92 02 01

tlf. 33 92 13 08