Spring til indhold

NATO-operationer

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) har siden 1949 spillet en vigtig rolle i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Dels under den kolde krig, hvor NATO var den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed, og dels efter den kolde krig, hvor NATO har været et forum, hvor igennem Danmark har kunnet medvirke til at varetage sine sikkerhedspolitiske interesser og værdier.

Her beskrives igangværende NATO-missioner med dansk militær deltagelse pr. januar 2017:

Resolute Support Mission, Kabul, Afghanistan
Danmark har siden 2015 stillet med omkring 100 personer til Resolute Support Mission. Her gennemfører de træning og uddannelse af afghanske sikkerhedsstyrker og løser militærpolitiopgaver, transportopgaver og opgaver for hovedkvarteret.

Ukraine
Danmark bidrager med én stabsofficer til NATOs forbindelseskontor i Kiev, Ukraine. Arbejdet består i programansvar for NATO Professional Development Programme i Ukraine.

Kosovo Force (KFOR)
Danmark har deltaget i KFOR siden 1999. I dag bidrager Danmark med 35 personer, der gennemfører vagttjenester i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver for Kosovo Force hovedkvarter i Pristina.

Immediate Assurance Measures - IAM
I forbindelse med NATOs øgede tilstedeværelse i Østeuropa flyver Air Transport Wing Aalborgs Challenger over Østersøen, hvor besætningen overvåger farvandet og rapporterer deres fund til NATOs Maritime Command i Nortwood i England. Besætningen på et Challenger-overvågningsfly består normalt af 4 personer.

Operation Ocean Shield
Danmark har i en årrække ligget helt i front af den internationale indsats mod pirateri. Grundet de positive resultater har Danmark trukket sit flådebidrage tilbage, og har siden september 2016 bidraget med overvågningsfly i området ved Afrikas Horn. I forbindelse med operationen har Danmark 18 personer på Seychellerne og 2 personer ved NATO Maritime Command (MARCOM) i Northwood, England.

Operation Sea Guardian (OSG)
OSG erstatter Operation Active Endeavour, og finder sted i Middelhavet. Operationens opgave består af tre komponenter: Anti-terror, maritim overvågning og kapacitetsopbygning. Danske skibe har rutinemæssigt deltaget i operationen. Det er sket i forbindelse med, at danske enheder, herunder Støtteskibet Absalon, har indgået i en af NATOs stående flådestyrker, eller når de har været deployeret til Middelhavet i forbindelse med forlægning til og fra andre operationsområder.