Spring til indhold

Det fremtidige forhold

Det er forventningen, at det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU skal reguleres i en aftale. Aftalen skal bl.a. regulere handlen og det økonomiske samarbejde, når Storbritannien ikke længere er en del af EU og det indre marked.

Endvidere er det ambitionen for begge parter at etablere et tæt udenrigspolitisk partnerskab.

EU27 har tilbudt Storbritannien en ambitiøs frihandelsaftale, der går længere end nogen af EU’s andre frihandelsaftaler, samt et tæt udenrigs- og sikkerhedspolitisk partnerskab. Dette forslag hviler på en balance mellem rettigheder og pligter.

Der findes forskellige modeller for økonomisk tilknytning til EU: Fra EØS-landenes deltagen i det indre marked til mere klassiske frihandelsaftaler indgået med eksempelvis Japan og Canada. Fælles for disse tilknytningsmodeller er, at der er en balance mellem rettigheder og forpligtelser. Det vil sige, at jo dybere en adgang til EU’s indre marked et partnerland har, jo flere af EU’s regler skal partnerlandet efterleve.

Den politiske erklæring, der er vedlagt udtrædelsesaftalen, udstikker rammerne for de kommende forhandlinger om det fremtidige forhold. I erklæringen understreges blandt andet parternes fælles opbakning til grundlæggende principper såsom menneskerettigheder og demokratiske principper. Dertil lægges der op til et tæt økonomisk partnerskab med en omfattende og ambitiøs frihandelsaftale med sikring af lige konkurrencevilkår samt en fiskeriaftale. Endvidere lægges der op til et tæt partnerskab inden for det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område samt et tæt politi- og strafferetligt samarbejde.

Forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien kan først finde sted, når Storbritannien ikke længere er medlem af EU. Forhandlingerne vil derfor som udgangspunkt finde sted i en eventuel overgangsperiode, der træder i kraft, såfremt udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

Har du spørgsmål om ret til ophold i Danmark, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på brexit@uim.dk

 

If you have questions about residence rights, you may contact the Ministry of Immigration and Integration at brexit@uim.dk

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen