Spring til indhold

Danske borgere i Storbritannien

Det er vigtigt at understrege, at der er endnu ikke er indgået en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og de resterende EU-medlemslande. De elementer i udtrædelsesaftalen, der i princippet er nået enighed om, træder ikke i kraft, før alle elementer i udtrædelsesaftalen er faldet på plads og godkendt i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet.

Hvis der opnås enighed om en udtrædelsesaftale, er det forventningen, at din ret som dansk eller britisk statsborger til ydelser, herunder optjening af ret til pension fra Danmark, vil kunne fortsætte uændret. Du vil således kunne bo i Storbritannien og modtage optjent dansk pension og efterløn. Du vil også kunne opholde dig midlertidigt i Storbritannien med sygedagpenge. Dine rettigheder vil også gælde i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du bor og/eller arbejder i Storbritannien og går på pension om fx 10 år, vil du kunne modtage optjent pension fra både Danmark og Storbritannien efter de regler, der ville gælde, hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU. Dine rettigheder vil dog som bekendt kun forblive uændrede, hvis der indgås en samlet udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien med det indhold vedrørende borgernes rettigheder, som ligger i det nuværende udkast.

En manglende udtrædelsesaftale vil ikke berøre ret til optjening og udbetaling af dansk pension, der er optjent i Danmark under Storbritanniens medlemskab af EU. Du vil derimod ikke kunne tage sygedagpenge med.

Du kan også henvende dig til den danske ambassade i London, hvis du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til dine rettigheder som dansk statsborger i Storbritannien.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som dansk statsborger i Storbritannien

Spørgsmål vedrørende retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud og boligstøtte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål om ret til ophold

United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold

Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk

Nyttige hjemmesider

Udlændinge- og Integrationsministeriet

EU-oplysningen

Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind