Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for dig?

Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU land, og at bl.a. EU’s regler om EU-borgernes fri bevægelighed ikke længere vil gælde i Storbritannien. Danske statsborgere, der bor i Storbritannien, vil således ikke længere kunne benytte sig af EU’s regler om fri bevægelighed i Storbritannien. Det forhold, at Storbritannien træder ud af EU betyder også, at britiske borgere, der bor i Danmark, ikke længere vil være EU-borgere, og derfor ikke længere vil have de rettigheder, som EU-borgere i andre EU-lande har.

EU – og Danmark – har fra starten lagt vægt på, at Brexit-forhandlingerne skulle give vished og klare vilkår for de danske statsborgere, der allerede opholder sig i Storbritannien, og for de britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark. Derfor er spørgsmålet om borgerne en central del af udtrædelsesaftalen.

Der blev i slutningen af november 2018 opnået enighed om udtrædelsesaftalen mellem den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande, der sætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside. Læs mere om rettighederne for EU-borgere og borgere fra Storbritannien i udtrædelsesaftalen her.

Udtrædelsesaftalen skal godkendes i sin helhed i både det britiske parlament og i Europa-Parlamentet, for at den vil kunne finde anvendelse, når Storbritannien udtræder den 29. marts 2019. Hvis ikke udtrædelsesaftalen godkendes, vil bestemmelserne vedrørende danske og andre EU-borgeres rettigheder i Storbritannien ikke træde i kraft.

I den situation vil Storbritannien forlade EU uden en aftale – det såkaldte ”no deal-scenarie”. Risikoen for et no deal-scenarie har forståeligt nok gjort britiske borgere i Danmark og danske borgere i Storbritannien bekymrede i forhold til deres fremtidige rettigheder

Det er en prioritet for regeringen, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, behandles ordentligt.

Regeringen forventer i et no deal-scenarie at fremsætte et lovforslag, som skal etablere en midlertidig overgangsordning for herboende briter og deres familiemedlemmer. Med forslaget tilstræbes det midlertidigt at videreføre gældende rettigheder på opholdsområdet for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt i Danmark den 29. marts 2019 efter EU-rettens regler om fri bevægelighed. Disse regler er i dansk ret gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen.

Den midlertidige overgangsordning vil gælde, indtil den erstattes af en permanent løsning. Regeringen fortsætter arbejdet med en permanent ordning for herboende britiske statsborgere.

Britiske statsborgere kan således stort set gøre, som de plejer, og de skal ikke have et nyt opholdsdokument i den midlertidige overgangsordning. Hvis du som britisk statsborger ikke allerede har et EU-registreringsbevis eller et opholdskort, opfordres du til at ansøge herom inden den 29. marts 2019.

Du kan læse mere om EU-registreringsbeviset samt ansøge hos Statsforvaltningen her.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil meddele Europa-Kommissionen, at registreringsbeviser og opholdskort udstedt i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen skal tjene som bevis for opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om borgernes opholdsrettigheder i no deal-scenariet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside www.uim.dk/brexit.

Briter i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Dannmark fra Storbritannien vil med den danske overgangsordning stort set ikke komme til at mærke nogen forskel i deres rettigheder til ydelser. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande. Læs mere om overgangsordningens konsekvenser for briter i Danmark her og om ret til danske ydelser i Storbritannien her.

Hvad kan du gøre allerede nu?

Såfremt du som herboende britisk statsborger ikke allerede har et EU-registreringsbevis eller har søgt herom, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke har søgt om opholdskort, opfordres du til at gøre dette inden den 29. marts 2019. Dette vil gøre det nemmere for dig at vise, at du har en opholdsret. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark pr. den 29. marts 2019.

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen her.

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold efter de gældende EU-regler om fri bevægelighed, kan du kontakte Statsforvaltningen på euophold@statsforvaltningen.dk.

Den britiske regering har på samme måde tilkendegivet, at man vil sikre rettighederne for EU-borgere i Storbritannien i et no deal-scenarie. Men det er endnu uklart, hvad der præcist ligger heri. Du kan få information om de britiske regler efter Brexit på det britiske indenrigsministeriums hjemmeside, samt læse om afviklingsordningen for EU-borgere i Storbritannien her.

Du kan henvende dig til den danske ambassade i London, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til dine rettigheder som dansk statsborger i Storbritannien.

Click here for English version.


 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
brexit@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Spørgsmål vedrørende videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

 

Spørgsmål vedrørende grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning

 
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk 

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som dansk statsborger i Storbritannien

Spørgsmål vedrørende retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud og boligstøtte

Din kommune
Sygdom, kontantydelser

Din a-kasse
Efterløn, dagpenge

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8,
3400 Hillerød
Pensioner                        tlf.: 70 12 80 61
Familieydelser                  tlf.: 70 12 80 62
Boligstøtte                       tlf.: 70 12 80 63
Barselsdagpenge              tlf.: 70 12 80 64

Spørgsmål om ret til ophold

United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold

Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk

Nyttige hjemmesider

Udlændinge- og Integrationsministeriet

EU-oplysningen

Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind