Spring til indhold

Danmark i forhandlingerne

Kommissionen forhandler samlet på vegne af de 27 EU medlemsstater – og dermed også Danmark – med Storbritannien om den britiske udtræden af EU. Forhandlingerne ledes af chefforhandler, Michel Barnier.

Danmark har fra starten haft en klar position i forhandlingerne. Fra dansk side ønsker man at fastholde så tæt et økonomisk og politisk forhold til Storbritannien som muligt. Det forhold skal være baseret på en balance mellem rettigheder og pligter. Det vil sige, at jo dybere en adgang til EU’s indre marked, Storbritannien ønsker, jo flere af EU’s regler skal briterne efterleve. Hvis britiske virksomheder skal kunne handle frit på det indre marked, så skal de også efterleve de fælles regler, som Danmark og andre EU-lande efterlever. Ellers ville britiske virksomheder kunne opnå konkurrencemæssige fordele i Storbritannien, for eksempel billigere produktionsvilkår. Det vil kunne give danske virksomheder dårligere konkurrencevilkår over for britiske virksomheder. Det er selvsagt ikke i Danmarks interesse.

Dette er grundlæggende også EU’s samlede tilgang. Derfor er der bred støtte fra alle medlemslandene, inklusiv Danmark, til den fælles linje i forhandlingerne.

Den danske regering arbejder for at sikre en velordnet britisk udtræden af EU den 29. marts 2019. Det har alle – både EU og Storbritannien – en klar interesse i. Regeringen forbereder sig dog på alle mulige udfald af forhandlingerne – også på det uønskede scenarie, at Storbritannien forlader EU uden nogen aftale.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen