[Skip to Content]

custom heading

Udviklingstal.dk henvender sig til studerende og lærere på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser – og til alle med interesse for udviklingen i verden.

set image title 1

set image title 2

set image title

""

set image title

 

Hvorfor udviklingstal?

Statistik og fakta om udviklingen i verden er afgørende for at forstå, hvad der rent faktisk sker – i stedet for det, man tror, der sker. På udviklingstal.dk er det hensigten at formidle fakta og tal om udvikling – ikke holdninger og analyser. Dem står du selv for.

Om tal og tabeller

Tal på tavle
Her kan du få tips om at læse tal og tabeller og forstå diagrammer, kurver og procentangivelser. Der er tips til, hvordan tabeller kan brugers til at give overblik, hvordan man kan analysere tallene, og hvad man skal være kritisk overfor.
Læs Om tal.

Ordforklaringer

Ordforklaringer og ikoner på mur

I ordlisten kan du finde forklaringer på fagudtryk inden for statistik, samfundsvidenskab og udviklingsteori. Her kan du også få et hurtigt overblik over de forkortelser, der anvendes på udviklingstal.dk.
Se Ordforklaringer.

Udviklingens pris

""

I de fleste lande og de fleste verdensdele er der fremgang i udviklingen af levevilkår. Men der er også nogle lande, specielt i Afrika, der halter bagud. Fremgangen har dog også sin pris. Det kan man f.eks. studere på de mange tabeller om energiforbrug og CO2-udledning.